Novinky / Newsletter archiv

Newsletter archiv


Posouzení účinku kmenových buněk a elektroakupunktury u poranění páteřu u psů





Porovnání chondrogenního potenciálu buněk z různých zdrojů u koní





Klinická studie použití intra-arteriální aplikace kmenových buněk u CKD koček





Čtyři případy koní s autoimunitní keratitidou léčenou mezenchymálními kmenovými buňkami





Účinek mezenchymálních kmenových buněk na hojení psích zubů po pulpotomii





Účinky mezenchymálních kmenových buněk v plicích astmatických potkanů





Účinnost léčby močové inkontinence mezenchymálními kmenovými buňkami: review




Rok 2018


Aplikace alogenních mezenchymálních kmenových buněk u osteoartritidy u koní





 Neuroregenerace u krysího modelu po podání psích mezenchymálních buňek





Výroba funkčních myocytů z koňských indukovaných pluripotentních buněk





Pes s hepatokutánním syndromem –  terapie s podáváním mezenchymálních kmenových buněk





Léčba koňské osteoartritidy alogenní transplantací mezenchymálních kmenových buněk z tuku





Léčba poranění míchy u psů alogenními mezenchymálními kmenovými buňkami





Aplikace kmenových buněk psům s osteoartritidou a jinými kloubními defekty





Kmenové buňky tibetského mastifa – charakteristika a diferenciační potenciál





Mezenchymální buňky v léčbě poškození čelistního kloubu revmatoidní artritidou





Léčba kočičí eosinofilické keratitidy mezenchymálními kmenovými buňkami





Mezenchymální kmenové buňky v kočičí medicíně





Buněčná terapie kloubních onemocnění ve veterinární medicíně





Aplikace mezenchymálních kmenových buněk do  zdravého povrchového ohýbače prstů u koní





Exosomy mezenchymálních kmenových buněk v regeneraci kožních defektů





Zánětlivé onemocnění CNS u psů – autologní mezenchymální kmenové buňky jako léčba





Antigenicita mezenchymálních kmenových buněk v prostředí kloubního zánětu




Rok 2017


Využití derivátů kmenových buněk k léčbě rekurentní obstrukce dýchacích cest u koní





Poškození rohovky u myší a možnosti léčby kmenovými buňkami





léčba koní kmenovými buňkami – nové poznatky v oblasti





Ruptura v předním křížovém vazu léčená kmenovými buňkami u 36 psů




Rok 2016


Srovnání mezenchymálních kmenových buněk z tuku mladých a geriatrických koček





Plazma bohatá na destičky a mikro – tuk u koní s degenerativním kloubním onemocněním





 MRI monitoring regenerace tkáně po ošetření zraněné šlachy buněčnou terapií





Aplikace terapie kmenovými buňkami  v případě poranění páteře u psa





Kmenové buňky a plazma bohaté na destičky u psů s osteoartrózou kyčelních kloubů





Transplantace kmenových buněk při akutním nástupu paraplegie u psů





Mezenchymální buňky získané ztukové tkáně a jejich reakce na ionizující záření





Terapie pomocí mezenchymálních kmenových buněk u koček s chronickou enteropatií





Efekt mezenchymálních kmenových buněk z plodové vody u spontánních dekubitů hříbat





 Mezenchymální buňky z předkožky – izolace, charakteristika a imunologické vlastnosti





Aplikace epitelových kmenových buněk při léčbě kožního zranění u koně





Léčba astmatu u koček mezenchymálními kmenovými buňkami





Autologní kmenové buňky z tukové tkáně pro léčbu gingivostomatitidy u koček




Rok 2015


Získávání kmenových buněk u koní pomocí lipoaspirace





Poranění míchy u psů – aplikovace mezenchymálních kmenových buněk z tukové tkáně





Intraperitoneální injekce autologních mezenchymálních kmenových buněk u koček





Kmenové buňky  pro muskuloskeletální léčbu ve veterinární medicíně





Účinek autologních kmenových buněk pro rekonstrukci holenní kosti psa





Autologní a alogenní aplikace kmenových buňek koňskému modelu kožního zranění





Využití mezenchymálních kmenových buněk při léčbě zlomenin u koní





Čtyři případy koní s autoimunitní keratitidou léčenou mezenchymálními kmenovými buňkami





Účinek mezenchymálních kmenových buněk na hojení psích zubů po pulpotomii





Účinky mezenchymálních kmenových buněk v plicích astmatických potkanů





Účinnost léčby močové inkontinence mezenchymálními kmenovými buňkami: review




Rok 2018


Aplikace alogenních mezenchymálních kmenových buněk u osteoartritidy u koní





 Neuroregenerace u krysího modelu po podání psích mezenchymálních buňek





Výroba funkčních myocytů z koňských indukovaných pluripotentních buněk





Pes s hepatokutánním syndromem –  terapie s podáváním mezenchymálních kmenových buněk





Léčba koňské osteoartritidy alogenní transplantací mezenchymálních kmenových buněk z tuku





Léčba poranění míchy u psů alogenními mezenchymálními kmenovými buňkami





Aplikace kmenových buněk psům s osteoartritidou a jinými kloubními defekty





Kmenové buňky tibetského mastifa – charakteristika a diferenciační potenciál





Mezenchymální buňky v léčbě poškození čelistního kloubu revmatoidní artritidou





Léčba kočičí eosinofilické keratitidy mezenchymálními kmenovými buňkami





Mezenchymální kmenové buňky v kočičí medicíně





Buněčná terapie kloubních onemocnění ve veterinární medicíně





Aplikace mezenchymálních kmenových buněk do  zdravého povrchového ohýbače prstů u koní





Exosomy mezenchymálních kmenových buněk v regeneraci kožních defektů





Zánětlivé onemocnění CNS u psů – autologní mezenchymální kmenové buňky jako léčba





Antigenicita mezenchymálních kmenových buněk v prostředí kloubního zánětu




Rok 2017


Využití derivátů kmenových buněk k léčbě rekurentní obstrukce dýchacích cest u koní





Poškození rohovky u myší a možnosti léčby kmenovými buňkami





léčba koní kmenovými buňkami – nové poznatky v oblasti





Ruptura v předním křížovém vazu léčená kmenovými buňkami u 36 psů




Rok 2016


Srovnání mezenchymálních kmenových buněk z tuku mladých a geriatrických koček





Plazma bohatá na destičky a mikro – tuk u koní s degenerativním kloubním onemocněním





 MRI monitoring regenerace tkáně po ošetření zraněné šlachy buněčnou terapií





Aplikace terapie kmenovými buňkami  v případě poranění páteře u psa





Kmenové buňky a plazma bohaté na destičky u psů s osteoartrózou kyčelních kloubů





Transplantace kmenových buněk při akutním nástupu paraplegie u psů





Mezenchymální buňky získané ztukové tkáně a jejich reakce na ionizující záření





Terapie pomocí mezenchymálních kmenových buněk u koček s chronickou enteropatií





Efekt mezenchymálních kmenových buněk z plodové vody u spontánních dekubitů hříbat





 Mezenchymální buňky z předkožky – izolace, charakteristika a imunologické vlastnosti





Aplikace epitelových kmenových buněk při léčbě kožního zranění u koně





Léčba astmatu u koček mezenchymálními kmenovými buňkami





Autologní kmenové buňky z tukové tkáně pro léčbu gingivostomatitidy u koček




Rok 2015


Získávání kmenových buněk u koní pomocí lipoaspirace





Poranění míchy u psů – aplikovace mezenchymálních kmenových buněk z tukové tkáně





Intraperitoneální injekce autologních mezenchymálních kmenových buněk u koček





Kmenové buňky  pro muskuloskeletální léčbu ve veterinární medicíně





Účinek autologních kmenových buněk pro rekonstrukci holenní kosti psa





Autologní a alogenní aplikace kmenových buňek koňskému modelu kožního zranění





Využití mezenchymálních kmenových buněk při léčbě zlomenin u koní





kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: recepce@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
E-mail: adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MVDr. Daniel Vavrek
Tel.: +420 270 003 580
E-mail: daniel.vavrek@mc-praha.cz

Odborný asistent 
MVDr. Lucie Formanová
Tel.: +420 270 003 589
E-mail: lucie.formanova@mc-praha.cz


kontaktní formulář







Iva
Vepřeková

recepční


+420 270 003 562
+420 270 003 564
+420 246 028 543
recepce@
mc-praha.cz


Mgr. Tereza Štajnerová

odborný asistent


+420 270 003 589
tereza.stajnerova@
mc-praha.cz



Přihlásit se k odběru newsletteru