O Avecell

O AvecellCZ

AVECELL® je veterinární projekt Medicínského centra Praha, v němž se tým odborníků zaměřuje na výzkum a využití nových metod léčby pomocí aplikace kmenových buněk ve veterinární medicíně.

Medicínské centrum Praha je nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na klinickou a experimentální medicínu. Jeho zakladatel a koordinátor, MUDr. Radek Klubal, spatřuje budoucnost medicíny v regeneračním potenciálu kmenových buněk a v dalším rozvoji v oblasti genetiky. Proto pod jeho vedením vzniklo unikátní laboratorní zázemí Medicínského centra. Laboratoře disponují prostory s vyšší třídou čistoty, kde probíhá za přísných aseptických podmínek a s využitím nejmodernějších technologií zpracování a výroba sterilních léčivých přípravků.

Medicínské centrum Praha získalo povolení pro výrobu veterinárního léčivého přípravku (autologní mezenchymální kmenové buňky) od Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v květnu 2015. Společnost v současné době usiluje o podobné povolení v humánní medicíně (ECCELL®).

EN

AVECELL® is a veterinary project of the Medical Centre Prague. The aim of this project is the research and application of new treatment methods using stem cells in veterinary medicine.

Medical Centre Prague is a private healthcare company that focuses on clinical and experimental medicine. The founder and coordinator of the company is Radek Klubal, M.D., who sees the future of medicine in harnessing the regenerative potential of stem cells. So far, many studies confirming the positive effect of stem cell therapy in the treatment of orthopaedic problems (especially posttraumatic conditions), autoimmune and other diseases have been conducted. For this reason, Radek Klubal, M.D., has built a unique laboratory for Medical Centre Prague and Czech Gene Bank. The laboratory equipment and procedures meet the highest standards and cell products can be reproduced there under strict sterile conditions using top technologies.

Medical Centre Prague has obtained permission to manufacture the veterinary cell product (autologous mesenchymal stem cells) in May 2015 from the Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines. The company is now seeking to obtain a similar licence for human medicine (ECCELL®).

DE

AVECELL® ist ein Veterinärprojekt von Medizinzentrum Prag, in dem ein Expertenteam unter der Leitung von Dr. med. vet. Miroslav Trunda konzentriert sich auf die Erforschung und Anwendung neuer Heilmethoden mit der Verwendung von Stammzellen in der Veterinärmedizin.

Das Medizinzentrum Prag ist eine nichtstaatliche medizinische Einrichtung mit Schwerpunkt auf klinischer und experimenteller Medizin. Ihr Gründer und Koordinator, Dr. med. Radek Klubal sieht die Zukunft der Medizin im Regenerationspotential von Stammzellen und in der Weiterentwicklung im Bereich der Genetik. Daher wurde unter seiner Leitung eine einzigartige Laborabteilung des Medizinzentrums eingerichtet. Die Laboratorien verfügen über Räume, die mit einer höheren Reinheitsklasse sind, und in denen läuft, unter streng aseptischen Bedingungen und mit einer Verwendung der modernsten Technologien, eine Verarbeitung und Produktion von sterilen Heilmitteln.

Das Medizinzentrum Prag hat im Mai 2015 eine Lizenz für die Herstellung eines Tierheilmittels (autologe mesenchymale Stammzellen) vom Institut für staatliche Kontrolle von Veterinär-Biopräparate und -Arzneimitteln erhalten. Das Unternehmen beantragt derzeit eine ähnliche Genehmigung in der Humanmedizin (ECCELL®).
kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading