Avecell

léčba zvířat kmenovými buňkami

Avecell

léčba zvířat kmenovými buňkami

Avecell

léčba zvířat kmenovými buňkami

Avecell

léčba zvířat kmenovými buňkami


Veterinární lékař

Veterinárním lékařům poskytujeme plný servis při odběru a aplikaci kmenových buněk.
Oslovte nás.Majitelé zvířat

Nevíte, jestli jsou zdravotní problémy vašeho mazlíčka řešitelné pomocí kmenových buněk?
Kontaktujte nás.Odborná veřejnost

Dlouhodobě se věnujeme osvětě na poli kmenových buněk. Pořádáme semináře pro odbornou veřejnost. Přijďte se podívat. Zoologické zahrady

Naším cílem je pomáhat zoologickým zahradám při záchraně ohrožených živočišných druhů a při obnově již vyhynulých.
CZ

AVECELL® je projekt, ve kterém se tým odborníků zaměřuje na léčbu pomocí kmenových buněk ve veterinární medicíně.

Soustředíme se na použití kmenových buněk v léčbě poranění šlach a dalších ortopedických potíží psů a koní. Vlastnosti mezenchymálních buněk lze využít také v terapii autoimunitních onemocnění.

Odběr kmenových buněk z kostní dřeně, které jsou základem pro výrobu léčivého přípravku, je pro zvíře téměř nezatěžující. Výroba přípravku trvá přibližně 14 dní. Léčivý produkt je aplikován veterinárním lékařem. Na rozdíl od farmakologické léčby nemá podání kmenových buněk nežádoucí účinky.

První objednávku nabízíme za zvýhodněných cenových podmínek.

EN

AVECELL® is a project where our team of professionals focuses on stem cell therapy in veterinary medicine.

Stem cells are mainly used for the therapy of tendon injuries and other orthopedic problems in dogs and horses. Mesenchymal cells can also be used for the treatment of autoimmune diseases.

When creating a stem cell product, the stem cells have to be collected from bone marrow. The collection does not harm animals in any way. Manufacturing the product takes about 14 days. The product is then applied by veterinarians. Compared with pharmacological therapy it has no adverse side effects.

We also offer a discount on your first order.

DE

AVECELL® ist ein Projekt, bei dem sich ein Expertenteam auf die Stammzelltherapie in der Veterinärmedizin konzentriert.

Wir konzentrieren uns auf die Verwendung von Stammzellen bei der Behandlung von Sehnenverletzungen und anderen orthopädischen Problemen bei Hunden und Pferden. Die Eigenschaften von Mesenchymzellen können auch bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen eingesetzt werden.

Die Entnahme von Knochenmarkstammzellen, die die Grundlage für die Herstellung eines Heilmittels bilden, ist für ein Tier fast unbelastend. Die Fertigung des Heilmittels dauert ca. 14 Tage. Das Heilmittel wird von einem Tierarzt verabreicht. Im Gegensatz zur pharmakologischen Behandlung hat die Stammzellverabreichung keine unerwünschten Auswirkungen.

Für Ihre erste Bestellung bieten wir ermäßigte Preise an.naši pacientiLéčba koní
Léčba psů
Léčba koček
Ostatní zvířata

aktuality


6. 2. 2023

Mezenchymální kmenové buňky (MSC) mají různé jedinečné vlastnosti a schopnosti, například migrovat do místa tkáňového […]

10. 1. 2023

Diabetes mellitus (DM) neboli cukrovka je jednou z nejčastějších endokrinopatií vyskytujících se nejen u lidí, […]

7. 12. 2022

Renální Fanconiho syndrom (RFS) je onemocnění ledvin, konkrétně proximálních ledvinových tubulů v nefronech, vedoucí k […]

15. 11. 2022

Anémie je nejčastější hematologickou abnormalitou, se kterou se ve veterinární praxi setkáváme. Vyskytuje se odhadem […]náš tým
MUDr. Radek Klubal

vedoucí lékař
naši specialistéMUDr. Radek Klubal

garant projektu
Ing. Anežka Palmová

vedoucí laboratoře
MVDr. Lucie Formanová

odborný asistent
MVDr. Markéta Slaná

odborný asistent
Mgr. Petr Maršálek

projektový manažer
Ing. Petra Černá

odborný asistent
Ing. Vít Smejkal

odborný asistent
Ing. Nikola Vyhlídalová

odborný asistent
kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Palmová
E-mail: anezka.palmova@mc-praha.cz

Odborný asistent 
MVDr. Lucie Formanová
E-mail: lucie.formanova@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading