Novinky / Možné výhody terapie mezenchymálnymi kmeňovými bunkami u artróz starých psov

Možné výhody terapie mezenchymálnymi kmeňovými bunkami u artróz starých psov

Veterinárnej starostlivosti o staré zvieratá je v modernom ponímaní tejto vedy venovaná špeciálna kapitola. Tak ako u ľudí, aj u psov dochádza k zmenám vynúteným vekom. Mení sa pomer jednotlivých látok v štruktúrach orgánov čím dochádza ku zmene nielen fyzikálnych ale aj funkčných vlastností, a tým aj metabolickej aktivity. Naviac orgánové systémy sú navzájom prepojené a v rámci zachovania homeostázy (vhodné vnútorné prostredie organizmu pre zdravý chod všetkých životných funkcií) spolu komunikujú. Pri znížení alebo nedostatočnosti aktivity jednej zo sústav sa organizmus snaží pokryť stratu „nadmernou“ aktivitou tej druhej pre vyváženie zdravého chodu metabolizmu. Stárnutie ako také zapríčiňuje aj prirodzené opotrebovanie týchto orgánov, čo samozrejme vplýva na ich funkciu. Výrazne sa tiež znižuje efektivita imunitného systému.

Jedným z najčastejších ortopedických príznakov stárnutia psov je krívanie spojené s bolestivosťou kĺbov (kĺbami rozumieme aj spojenie jednotlivých stavcov v celom priebehu chrbtice). Z praxe vieme, že niektoré plemená majú geneticky kódovanú náchylnosť k prejavu takýchto ochorení už mladšom veku. Vo všeobecnosti patologický proces degeneratívnych zmien kĺbov prebieha podľa jednotného vzorca s malými odchýlkami podľa príčiny ochorenia. Výsledkom tohto procesu býva deštrukcia tkaniva, hlavne chrupavky, ktorá plní dôležitú funkciu v plynulom a bezbolestnom ohýbaní kĺbu. V pokročilejšom štádiu býva poškodená aj kosť a samozrejme okolité mäkké tkanivá kĺbu. Prirodzený reparačný proces organizmu uplatňuje hojenie týchto defektov prekrytím nových buniek a novým zdravým tkanivom, ktoré však nerozlišuje poškodené štruktúry. Okrem toho, že v pokročilejšom veku psov už tento proces nefunguje tak efektívne, ani u mladých zvierat sa defekty prirodzene nehoja náhradou rovnocenným tkanivom. Prevláda osifikácia (kostnatenie). Takto novovzniknuté nahradené tkanivá nevykazujú pôvodné fyzikálne a mechanické vlastnosti, čo sa prejavuje na pohybe a rôznom stupni krívania a bolestivosti.

Nemenej závažné môžu byť poruchy kĺbov vyvolané zmenami celkového metabolizmu. Už dlhšie sú známe artritídy vyvolané hepatopátiami (poruchami pečene), enteropátiami (poruchy čriev) a samozrejme imunitným systémom ako systémový lupus erythematosus alebo známa reumatoidná artritída. Takéto stavy je potrebné liečiť ešte aj liekmi účinnými proti takejto primárnej príčine.

Už vyššie uvedené biologické zmeny prebiehajúce s vekom psov nie vždy umožňujú alebo odporúčajú štandardný proces liečby. S prihliadnutím na vek psa, pôvod a stupeň degenerácie kĺbov, sú niekedy tieto metódy rizikové (chirurgický zákrok v celkovej anestézii) a stresujúce jednak pre pacienta ale aj pre jeho majiteľa. Takýto starší pacienti sa liečia prevažne symptomaticky (potlačenie klinických príznakov hlavne bolesti). Antiflogistiká (lieky proti bolesti) sa metabolizujú v pečeni a obličkách, kde tieto liečivá „uplatňujú“ svoj negatívny vedľajší efekt a často sa na základe stupňa bolesti aj kombinujú, čo v prípade vekom limitovaného pacienta nie je optimálne. V prípadoch reumatoidnej artritídy, kde na rad prichádzajú steroidné prípravky je situácia závažnejšia s prihliadnutím na vplyv steroidov na celkový zdravotný stav. Takto neselektívne potlačená imunita znižuje obranyschopnosť organizmu a tým sa pes stáva vnímavejší k infekciám. Často krát sa v takýchto prípadoch preventívne aplikujú aj antibiotiká, čo zhoršovanie imunity iba prehlbuje. Takéto imunitne sprostredkované ochorenia si prakticky vyžadujú dlhodobú liečbu, aj po celý život. Niekedy sú využívané aj iné podporné metódy na obnovu kĺbovej chrupavky ako doplnky do výživy. Pri zápalových procesoch v kĺboch však prostredníctvom štrukturálnych zmien v kĺbovom puzdre dochádza k narušeniu výživy kĺbu do takej mieri, že tieto metódy sa stávajú neúčinnými.

V snahe znížiť vplyv škodlivých vedľajších účinkov liečiv používaných pri štandardných postupoch a zvýšenia efektivity liečby a tým aj predĺženia kvalitného života bez bolesti u starších pacientov, sme v projekte Avecell vyvinuli liečivú metódu pomocou mezenchymálnych kmeňových buniek. Jedná sa o biologický proces využívajúci výhody týchto buniek ako sú predovšetkým regenerácia poškodeného tkaniva, schopnosť týchto buniek meniť sa v prospech daného tkaniva a imunomodulačný efekt čo znamená potlačenie až zastavenie neprirodzenej imunitnej reakcie. Pre majiteľov psov uvádzame prípady našich psov liečených touto metódou zde. Veterinárnych lekárov zaujímajúcich sa o túto problematiku srdečne pozývame na náš workshop s možnosťou praktickej realizácie odberu kostnej drene.

Zdroj: https://www.merckvetmanual.com/musculoskeletal-system/arthropathies-and-related-disorders-in-small-animals/degenerative-arthritis-in-small-animals,  Multimodal Management of Canine Osteoarthritis, Second Edition, Steven M. Fox October 2016,  Small Animal Orthopedics, Rheumatology and Musculoskeletal Disorders: Self-Assessment Color Review, 2nd Edition, Daniel Lewis, Sorrel J Langley-Hobbs, June 2014, Kay, A. G., Middleton, J., & Kehoe, O. (2016). Mesenchymal Stem Cell Therapy in Rheumatoid Arthritis. Bone and Cartilage Regeneration, 149–176. doi:10.1007/978-3-319-40144-7_8

bulldog-1951226_640-1.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading