Novinky / Kmenové buňky v léčbě traumatického poškození páteře a míchy u psů

Kmenové buňky v léčbě traumatického poškození páteře a míchy u psů

Poranění páteře u psa, podobně jako u lidí, často způsobuje devastující poškození míchy vedoucí k ochrnutí pánevních končetin a močové či fekální inkontinenci.  Vyskytuje se u plemen náchylných k výhřezu meziobratlové ploténky, jako je jezevčík, bígl, pudl nebo buldok a léčbu tohoto problému jsme již blíže popsali v tomto článku.

Dnes se blíže podíváme na poranění páteře následkem traumatu (např. pád psa z výšky, kolize s motorovým vozidlem). Prognóza a obnovení schopnosti chůze záleží na vážnosti prvotního inzultu, místě léze, celkovém zdravotním stavu a věku psa. Péče o pacienta během prvních dvou až čtyř dnů po úrazu, která spočívá v promptní chirurgické stabilizaci páteře a dekompresi míchy následované rehabilitací, hraje klíčovou roli v celkovém výsledku léčby. Chirurgická terapie a postoperační léčba traumat páteře bývá pro majitele psa náročná nejen po stránce finanční. Vyžaduje z jeho strany i velkou spoluúčast, zejména v rámci dodržování striktního režimu rehabilitace stanovené veterinářem, fyzickou podporu ochrnutého zvířete, a často i nutnost manuální pomoci při vyprazdňování močového měchýře několikrát denně.  Zatímco některým úspěšně léčeným psům se zlepší motorické funkce během několika měsíců po úrazu, jiní takové štěstí nemají a i přes maximální snahu veterinárních lékařů i majitelů přecházejí do chronické fáze, odkázáni na péči svých nejbližších. Léčba sekundárních komplikací během chronické poúrazové fáze přináší opravdovou výzvu pro veterinární lékaře a často nevede k postupnému zlepšování stavu psa.

K dnešnímu dni existuje již několik studií zabývajících se použitím kmenových buněk v léčbě traumat páteře u zvířat, a to jak v akutní fázi onemocnění, tak i v chronické. Kmenové buňky se dají aplikovat již během samotného chirurgického zákroku přímo do míšní léze, pod přímou vizuální kontrolou chirurga. Jelikož podstata tohoto onemocnění znemožňuje plánování operačního zákroku na více než několik hodin dopředu, nabízí se možnost kmenové buňky aplikovat v následujících týdnech rekonvalescence perkutánní injekcí do operovaného místa. Lokálně aplikované kmenové buňky poté migrují do místa poškození a produkují látky stimulující vlastní regenerační procesy v těle pacienta, nastartují hojení tkáně a tlumí zánět. Pacienti léčení kombinací chirurgie se souběžnou aplikací kmenových buněk mají rychlejší rekonvalescenci, větší šanci na návrat chůze a kontrolu močového měchýře a obecně lepší výsledky léčby než pacienti léčení pouze chirurgicky.

Potenciál léčby kmenovými buňkami derivovanými z kostní dřeně zkoumala studie, která zahrnovala skupinu 44 ochrnutých psů s traumatickým poraněním páteře léčenou podáním kmenových buněk v porovnání s kontrolní skupinou psů podstupující konvenční léčbu. Pacienti před zahájením léčby podstoupili kompletní neurologické vyšetření a postižení páteře bylo zhodnoceno rentgenologicky, myelograficky nebo pomocí magnetické rezonance. Pro objektivní způsob hodnocení byl stanoven seznam kontrolovaných parametrů zahrnující posouzení míšních reflexů, postojové reakce, vnímání povrchové a hluboké bolestivosti, chůze, schopnost kontroly mikce a defekace a míru svalové atrofie. Po ukončení sledovaného období autoři dospěli k závěru, že míra uzdravení u více než poloviny pacientů léčených kmenovými buňkami dosáhla přes 75 %, zatímco úspěšnost u kontrolní skupiny činila pouze 20 %.

Z dosavadních studií vyplývá, že kmenové buňky mají velký potenciál a důležité postavení v regenerativní medicíně, a to i u tak těžkých stavů, kterými jsou poranění páteře a míchy. Buněčná léčba by mohla přinést naději chronicky postiženým psům, u kterých selhala konvenční terapie a mohla by zlepšit kvalitu jejich života.

 

 

Zdroje:

Bhat IA, Sivanarayanan TB, Somal A et al. (2018): An allogenic therapeutic strategy for canine spinal cord injury using mesenchymal stem cells. Journal of Cellular Physiology, 234, 2705–2718.

Belsati O, Aktas Z, Can P et al. (2016): The use of autologous neurogenically-induced bone marrow-derived mesenchymal stem cells for the treatment of paraplegic dogs without nociception due to spinal trauma. The Journal of Veterinary Medical Science, 78, 1465–1473.

Penha EM, Meira CS, Guimaraes ET et al. (2014): Use of autologous mesenchymal stem cells derived from bone marrow for the treatment of naturally injured spinal cord in dogs. Stem Cells International, 2014, Article No. 437521.

Vikartovska Z, Kuricova M, Farbakova J et al. (2020): Stem cell conditioned medium treatment for canine spinal cord injury: Pilot feasibility study. International Journal of Medical Sciences, 21, Article No. 5129.

2dog-5179118_1920.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading