Veterninární lékař

Zoologické zahrady


Naším cílem je pomáhat zoologickým zahradám při záchraně vzácných a ohrožených živočišných druhů před vyhynutím a při obnově již vyhynulých živočišných druhů pomocí genového inženýrství. AVECELL® sdružuje tým odborníků specializujících se na problematiku a léčbu pomocí kmenových buněk ve veterinární medicíně.

Živočišné druhy vymírají v alarmujícím měřítku. Ve světě se na obnovu již vyhynulých živočišných druhů prostřednictvím klonování zárodečných buněk zaměřuje řada výzkumů. Pokud však nejsou k dispozici zárodečné buňky, lze využít geneticky modifikované kmenové buňky. Tak tomu bylo např. v případu vyhynulého nosorožce bílého z roku 2018, kdy se tým výzkumníku snaží obnovit tento vyhynulý druh pomocí indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSC). V České republice tuto službu jako jediný umožňuje AVECELL®.

Naše laboratoře zajistí správný odběr kmenových nebo zárodečných buněk a jejich profesionální uchování v laboratorních podmínkách, které máme certifikovány Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL). Pomocí somatických buněk (fibroblastů) odebíraných ze zvířat umíme produkovat linie iPSC, které tvoří základ pro generování zárodečných buněk (spermie, vajíčko). Provádíme také genetické vyšetření v rámci příbuzenského křížení pro předvídání rizik a komplikací při reprodukci. Tato včasná zjištění pomáhají předejít vzniku takových živočišných jedinců, kteří by mohli mít vrozené genetické onemocnění právě jako následek křížení mezi příbuznými jedinci, známé též jako inbreeding. Tím pádem nebude docházet k ohrožení zdravého genofondu v dané populaci živočišných jedinců.
Zoologická zahrada Praha
Zoologická zahrada Liberec
Zoologická zahrada Dvůr Králové
Zoologická zahrada Brno
Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Zoologická zahrada Jihlava
Zoologická zahrada Olomouc
Zoologická zahrada Zlín
Zoologická zahrada Ostrava
Zoologická zahrada Ústí nad Labem
Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna
Pokrušnohorský zoopark Chomutov
Zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
Zoologická zahrada Hodonín
Zoopark Vyškov
Zoologická zahrada Chleby
Krokodýlí ZOO Protivín
Papouščí zoologická zahrada
Zoologická zahrada Tábor
ParaZOO
Park exotických zvířat Dvorec u Borovan
kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading