Novinky / Přínosy kmenových buněk v léčbě gingivostomatitidy u koček

Přínosy kmenových buněk v léčbě gingivostomatitidy u koček

Felinní chronická gingivostomatitida (FCGS), projevující se závažným zánětem v ústní dutině, postihuje až 26 % kočičí populace. Hlavním spouštěčem tohoto postižení se jeví neefektivní imunitní reakce na chronickou antigenní stimulaci, pravděpodobně způsobenou infekcí kočičím kalcivirem (FCV). FCGS vede k řadě obtíží, jako jsou nechuť k jídlu, nadměrné slinění, krvácení z úst, hyperemické sliznice, úbytek na váze nebo neschopnost zvířete se čistit. Vzhledem ke složité patogenezi tohoto onemocnění se stále nedaří nalézt optimální cílenou léčbu a vymezit účinná preventivní opatření.

V současnosti se FCGS standardně léčí extrakcí zubů, jejíž rozsah se odvíjí od rozsahu zánětu a přítomnosti parodontálního onemocnění. Často bývá kompletní. Zhruba 30 % pacientů na tuto léčbu nereaguje a je nutné indikovat imunosupresiva (např. kortikosteroidy, cyklosporin) nebo jiné imunomodulátory, antibiotika a léky proti bolesti. Při neuspokojivém vývoji, kdy se kvalita života zvířete progresivně zhoršuje, je často nutné přistoupit k jeho eutanizaci.

Nový směr v boji proti refrakterní, tj. na standardní léčbu nereagující, FCGS představuje léčba pomocí mezenchymálních kmenových buněk (MSC). Tyto buňky modulují imunitní odpověď organismu a mají potenciál mírnit zánět. Terapie autologními (vlastními) i alogenními (dárcovskými) MSC izolovanými z tukové tkáně (adMSC) byla na pacientech postižených refrakterní formou FCGS testována poprvé v roce 2015. Významného zlepšení nebo úplného vyléčení bylo dosaženo ve více než 60 % případů.

Komplexnější hodnocení dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti buněčné léčby poskytla retrospektivní studie (2023) zahrnující 38 dlouhodobě (2–9 let) sledovaných pacientů, u nichž byla FCGS léčena systémově podávanými adMSC. Pozitivní odezva na terapii MSC dosáhla 65,5 %, přičemž 58,6 % koček vykázalo trvalé zlepšení nebo uzdravení. V 34,2 % případů byly v průběhu léčby či bezprostředně po ní zaznamenány jen lehčí vedlejší účinky, většinou přechodné, které samovolně vymizely.

Léčba refrakterní formy FCGS pomocí jak autologních, tak alogenních MSC, i přes určité minoritní rozdíly v jejich efektu hodné dalšího zkoumání, byla účinná a bezpečná, u většiny sledovaných zvířat ve studii došlo k trvalému zlepšení nebo úplnému vyléčení. To poukazuje na vysoký potenciál MSC v léčbě FCGS. Převážně pozitivně buněčnou léčbu hodnotili i majitelé zvířat.

Je vhodné provést další výzkum s ověřením výsledků na větším počtu detailněji sledovaných pacientů, také s ohledem na potřebu vzniku standardizovaného protokolu pro léčbu FCGS pomocí MSC.

Autor: MVDr. Mária Vinczeová

10.1.2024

Zdroj:

Soltero-Rivera M, Hart S, Blandino A, Vapniarsky N, Arzi B (2023): Mesenchymal stromal cell therapy for feline chronic gingivostomatitis: Long term experience. Frontiers in Veterinary Science, 10. doi: 10.3389/fvets.2023.1171922.

cat.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading