Novinky / Přinese nový zdroj kmenových buněk řešení léčby laminitidy koní?

Přinese nový zdroj kmenových buněk řešení léčby laminitidy koní?

Laminitida neboli schvácení kopyt je závažné onemocnění, které způsobuje patologické změny v anatomickém a funkčním uspořádání kopyta. Jedná se o zánět kopytní škáry s následnou ztrátou spojení mezi kopytní kostí a rohovým pouzdrem kopyta. Kopytní kost následně klesá distálním směrem, poškodí chodidlovou škáru, což koni způsobuje v pohybu výraznou bolest. Kůň proto postiženou končetinu odlehčuje a kulhá, nebo se pohybu zcela vyhýbá. Velmi často musí být kůň kvůli tomuto onemocnění utracen.

Současný výzkum ale naznačuje, že léčba mezenchymálními kmenovými buňkami by mohla být efektivní i v případě laminitidy.

V jedné studii byly mezenchymální kmenové buňky izolované z tukové tkáně aplikovány celkem devíti koním ve formě suspenze v autologní plazmě obohacené o krevní destičky. Aplikace byla provedena do prstní žíly, přičemž byla opakována celkem třikrát v měsíčních odstupech. Pro první aplikaci byly vždy použity alogenní buňky, u dalších dvou autologní. Již po první aplikaci došlo u koní ke zlepšení typických příznaků jako je zvýšený tep na digitálních arteriích, neochota k pohybu, kulhání. Po skončení terapie se tvar i pevnost kopyta postupně zregenerovaly. S ročním odstupem se recidiva laminitidy objevila pouze u dvou koní, zbylých sedm se vrátilo k plnohodnotnému aktivnímu životu.

V jiné studii byla poprvé popsána izolace mezenchymálních kmenových buněk ze škáry korunky koní. Tyto buňky se svými vlastnostmi shodují s mezenchymálními kmenovými buňkami z jiných tkání. Rozdíl je pouze v tom, že jsou schopné chondrogenní a osteogenní, nikoli však adipogenní diferenciace. Protože se jedná o mezenchymální kmenové buňky pocházející z tkáně zajišťující výživu kopytní tkáně, usuzují autoři, že by se měly prozkoumat možnosti jejich využití v buněčné terapii laminitidy.

Výše uvedené studie naznačují slibný potenciál mezenchymálních kmenových buněk v léčbě laminitidy u koní.

Angelone M, Conti V, Biacca C et al. (2017): The contribution of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells and platelet-rich plasma to the treatment of chronic equine laminitis: A proof of concept. International Journal of Molecular Sciences, 18.

Da Silva LL, Silveira MD, Da Costa Garcia CAS, Grudzinski PB, Martins CF, Nardi NB (2020): Coronary corium, a new source of equine mesenchymal stromal cells. Veterinary Research Communications, 44, 41-49.

legs-brown-black-horses.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading