Novinky / Nové perspektivy léčby renálního Fanconiho syndromu u psa

Nové perspektivy léčby renálního Fanconiho syndromu u psa

Renální Fanconiho syndrom (RFS) je onemocnění ledvin, konkrétně proximálních ledvinových tubulů v nefronech, vedoucí k nesprávné reabsorpci elektrolytů a živin, které se vylučují močí. U psů postižených RFS dochází touto cestou k nadměrné ztrátě glukózy, sodíku, draslíku, fosforu, kyseliny močové, bikarbonátu, albuminu a aminokyselin. Toto onemocnění se rozvíjí postupně u dospělých jedinců obou pohlaví.
Dle nejnovějších studií stojí za získanou formou RFS u psů konzumace sušeného kuřecího masa, různých léků (gentamicin, tetracyklin), kontaminace organismu těžkými kovy, spouštěčem mohou být také infekce (leptospiróza). Setkáváme se i s dědičnou formou RFS, a to zejména u plemen basenji, zlatý retrívr, jorkšírský teriér, kokršpaněl. Toto onemocnění může být i dočasné, z důvodu časných reverzibilních příčin, ale u většiny postižených psů se jedná o onemocnění chronické a trvalé.
Klinické příznaky závisí na rozsahu poškození renálních tubulů a zahrnují polydipsii (PD; nadměrné pití) a polyurii (PU; nadměrné močení) a další nespecifické příznaky související se selháváním ledvin. Dle závažnosti rozlišujeme lehké, střední a závažné formy onemocnění. Nejtěžší forma RFS se projevuje silnou PU/PD, dehydratací, úbytkem tělesné hmotnosti, glykosurií a azotemií.
Správné stanovení diagnózy je obtížné s ohledem na vývoj nemoci a různorodé projevy. Vychází z dokumentace zvýšeného vylučování glukózy, sodíku, draslíku, fosforu a bikarbonátu močí, za přítomnosti jejich normálních koncentrací v plazmě.
Dosud nebyla nalezena účinná terapie, která by progresi zvrátila nebo RFS potenciálně vyléčila. Navíc léčba závisí na stupni poruchy resorpce. Nezbytná je personalizovaná symptomatická terapie zahrnující suplementaci draslíku, ledvinovou dietu a podporu znovunastolení acidobazické rovnováhy organismu. Nežádoucí účinky vyšších dávek bikarbonátu však mohou zapříčinit neurologické poruchy jako je ataxie nebo demence. Bohužel, ani s léčbou „šitou na míru“ není dlouhodobá prognóza pro nemocné zvíře příznivá.
Novou naději na prodloužení života zvířecích pacientů s RFS by mohla představovat léčba kmenovými buňkami. Mechanismus léčebného účinku kmenových buněk při tubulárním a glomerulárním poškození ledvin nebyl dosud plně objasněn. Předchozí studie prokázaly, že renoprotektivní aktivita kmenových buněk spočívá v sekreci cytokinů a dalších molekul, které tlumí záněty a fibrózu a podporují endogenní regenerativní procesy, včetně angiogeneze.
Kazuistika z roku 2022 popsala klinické použití mezenchymálních kmenových buněk z tukové tkáně (cAT-MSC) získaných od zdravých dárců u ledvinové tubulární acidózy a proteinurie psího pacienta s RFS. Počáteční léčba spočívala ve vysokodávkové suplementaci bikarbonátem sodným za účelem kontroly metabolické acidózy a imbalance elektrolytů. Ke snížení proteinurie byly perorálně podávány také enalapril, spironolakton a telmisartan. Během terapie cAT-MSC (2 × 106 buněk/1 kg hmotnosti psa podávaných intravenózně v intervalu 2–6 týdnů po dobu 9 měsíců, celkem 10 dávek) se stav zvířete postupně zlepšoval. Snižovala se proteinurie, ledvinová tubulární acidóza, nerovnováha elektrolytů, hypoglykémie a hypofosfatémie. Během prvních šesti měsíců terapie cAT-MSC se snižovaly dávky bikarbonátu a léků na proteinurii, poté byla tato léčiva zcela vysazena a pacient byl bez acidózy a proteinurie. Zdravotní stav zvířete byl stabilizován i rok po zahájení léčby cAT-MSC, dále kontroly neprobíhaly.
Jedná se o první případ aplikace cAT-MSC při léčbě RFS u psa vedoucí ke klinické remisi. Transplantace cAT-MSC má tedy potenciál stát se v budoucnu novou léčebnou metodou RFS a s ním spojené ledvinové tubulární acidózy a proteinurie. Další klinické studie jsou však nezbytné.

Autor: MVDr. Mária Vinczeová

7.12.2022

Zdroje
An J., Kim K., Kwon S., Kim H., Ryu M., Oh Y., Ahn J., Youn H. (2022): Canine adipose tissue-derived mesenchymal stem cell therapy in a dog with renal Fanconi syndrome. Veterinární Medicína, 67, 206–211. https://doi.org/10.17221/213/2020-vetmed
Scott A. Brown (2022): Renal tubular defects in small animals. Department of Small Animal Medicine and Surgery, College of Veterinary Medicine, University of Georgia. https://www.msdvetmanual.com/urinary-system/noninfectious-diseases-of-the-urinary-system-in-small-animals/renal-tubular-defects-in-small-animals?query=Fanconi

dog-g3566302f9_1920-1200x819.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading