Novinky / Terapie pro degenerativní kloubní onemocnění koní

Terapie pro degenerativní kloubní onemocnění koní


Využití mezenchymálních kmenových buněk (MSC) v koňské medicíně je zaměřeno především na poruchy pohybového aparátu. Po několika úspěšných studiích ohledně léčby poškozených šlach přichází na řadu také hodnocení léčby koňských osteoartritid.

Osteoartritis

Degenerativní onemocnění kloubů je stav, který výrazně ovlivňuje výkonnost koně a zkracuje délku jeho využití ve sportovní kariéře. V postiženém kloubu se rozvíjí zánět, který zapříčiní poškození chrupavky, subchondrální kosti i přilehlých tkání. Kloub je zaplněn zánětlivou tekutinou a navenek se stav projevuje bolestivostí a kulháním různého stupně. Změny na chrupavce a okolních tkáních lze zaznamenat na RTG nebo sonograficky. Jako léčba se užívají nesteroidní antiflogistika, kortikosteroidy, glukosamin, chondroitin-sulfát nebo kyselina hyaluronová.

Metodika

Dárcem alogenních buněk byl 6 letý valach, buňky byly izolovány z periferní krve a během kultivace proběhla chondrogenní indukce. Dále byl z krve jiného dárce vyroben přípravek z krevní plazmy. Do studie bylo zařazeno 75 plnokrevných koní od 3 do 23 let, ve složení 22 klisen, 16 valachů a 37 hřebců. Stupeň kulhání byl hodnocen dle stupnice Americké asociace koňských veterinárních lékařů (AAEP) a v průměru dosahoval bodu 2-3 (0-žádné kulhání, 3- nezatěžování končetiny). Diagnóza byla potvrzena pozitivním flexním testem a nálezem alespoň jednoho příznaku zánětu (bolest, otok, zvýšená teplota na pohmat). Koně byli náhodně rozděleni do dvou skupin, přičemž první skupině (50 koní) byly aplikovány MSC v koncentraci 2×106 a krevní plazma a druhé (25 koní) fyziologický roztok jako kontrola. Studie byla zaslepená, majitelé nevěděli, zda je jejich kůň léčen MSC nebo kontrolou. Stupeň kulhání byl hodnocen v den aplikace a následně ve 3., 6., 12. a 18. týdnu po aplikaci.

Výsledky

Ve 3. týdnu po aplikaci se stupeň kulhání dle AAEP výrazně zlepšil u skupiny ošetřené MSC ve srovnání s kontrolní skupinou, kdy 70% skupiny vykazovalo stupeň 0-1. V šestém týdnu bylo viditelné zlepšení u 78 % jedinců s MSC a u 24 % jedinců v kontrolní skupině. Ve 12. týdnu vykazovali koně zlepšení 92 % MSC versus 36 % kontrola a v 18. týdnu 84 % vs. 17 %. Výraznější zlepšení bylo tedy pozorováno u skupiny léčené MSC a to v periodě od 3. do 18. týdne po aplikaci. Podobných výsledků bylo dosaženo i v dalších parametrech (flexní test, příznaky zánětu). Hodnocen byl také subjektivně celkový stav dle majitelů. Po 18 týdnech se 42 % koní léčených MSC vrátilo ke své původní práci, kdežto v kontrolní skupině 0 %.

Zdroj
horses-hooves-164940_1280-1200x800.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading