Novinky / Léčba psů s dysplazií kyčelního kloubu dárcovskými kmenovými buňkami

Léčba psů s dysplazií kyčelního kloubu dárcovskými kmenovými buňkami

Dysplazie kyčelního kloubu (HD) je vážným dědičným postižením charakterizovaným jeho abnormálním vývojem a různým stupněm nestability. Omezený pohyb v kloubu vede k prohlubujícímu se poškození kloubního povrchu, k postupné přestavbě kloubních struktur a následnému rozvoji osteoartrózy (OA). I když toto bolestivé onemocnění může postihnout psy všech velikostí, častěji se vyskytuje u středních a velkých plemen. Jeho multifaktoriální původ, zahrnující genetické vlivy i vlivy prostředí, komplikuje jak jeho management, tak i léčbu.

Diagnostika HD zahrnuje detailní anamnézu, hodnocení klinických příznaků, ortopedické a zobrazovací vyšetření. Přístup k léčbě, ať už konzervativní nebo chirurgický, závisí na věku pacienta a stadiu onemocnění. Konzervativní metody (omezení pohybu, optimalizace váhy, léky proti bolesti, chrondroprotektiva) cílí na zmírnění bolesti a zpomalení degenerativních změn. Jejich efekt je však omezený. K chirurgickým intervencím (náhrada kyčelního kloubu, denervace acetabula a excize hlavice a krčku stehenní kosti) se přistupuje v případech, kdy se již projevila OA. Operační řešení však bývá finančně nákladnou záležitostí s nejistým výsledkem.

Slibnou léčebnou alternativu HD podmíněné OA představují mezenchymální kmenové buňky (MSCs), a to díky schopnosti diferencovat se na různé buněčné typy a také svým protizánětlivým, imunomodulačním a imunosupresivním účinkům. MSCs mají potenciál regenerovat kloubní chrupavku, což může snížit bolestivost a zvýšit funkčnost kloubu.

Brazilská studie zkoumala využití alogenních MSCs získaných z tukové tkáně k léčbě sekundární OA v důsledku HD u psů. Na rozdíl od dosavadních studií vědci testovali léčebný účinek nižší dávky MSCs. Do výzkumu bylo zařazeno 12 psů různých plemen a věkových kategorií postižených HD. Po aplikaci MSCs byly v průběhu 90 dnů sledovány klinické příznaky a pohyblivost. Účinnost léčby byla hodnocena na základě sledování hybnosti kloubu, fyzikálně-ortopedického vyšetření a údajů poskytnutých majiteli zvířat (dotazník Helsinki Chronic Pain Index; dává zpětnou vazbu ohledně odpovědi psa s OA a chronickou bolestí na léčbu). Výsledky studie ukázaly významné zlepšení klinických příznaků spojených s dysplazií kyčelního kloubu. Během sledovaného období docházelo k ústupu bolestí, zlepšení pohyblivosti a celkového zdravotního stavu pacientů.

I když výsledky léčby dysplazie kyčelního kloubu u psů pomocí alogenních MSCs jsou nadějné, musí následovat další výzkum zaměřený na optimalizaci podmínek této terapie. Jde především o stanovení dávkování a časování léčby a také kritérií výběru vhodných pacientů.

Autor: MVDr. Mária Vinczeová

05.01.2024

Zdroj:

Siqueira, J. de O., Barros, M. A. de, Martins, J. F. P., Guerrera, M. U., Leite, C. da S., Feitosa, M. C., Morais, B. P. de, Soares, A. F., & Teixeira, M. W. (2024). Clinical evaluation of allogeneic adipose tissue-derived stem cells for the treatment of osteoarthritis secondary to hip dysplasia in dogs. In Ciência Rural (Vol. 54, Issue 1).

dog-548611_1920-0021.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading