Novinky / Představuje SARS-CoV-2 riziko pro domací zvířata?

Představuje SARS-CoV-2 riziko pro domací zvířata?

Koronaviry jsou již desítky let známy jako původci respiračních, střevních nebo systémových infekcí zvířat. Mezi domácími zvířaty jsou široce rozšířeny psí a kočičí koronaviry, které mohou vést k závažným onemocněním označovaným jako psí koronavirová infekce a kočičí infekční peritonitida (FIP).  Z hospodářských zvířat byly popsány nákazy skotu, prasat a koní. Koronaviry jsou celosvětově rozšířené i v populacích volně žijících zvířat, zejména netopýrů, cibetek, hlodavců, kočkovitých šelem, sudokopytníků, ale i ptáků.

Některé koronaviry mohou nakazit i člověka. Za původce lidských onemocnění bylo označeno celkem sedm různých koronavirů. Čtyři z nich (OC43, 229E, NL63, HKU1) způsobují převážně lehké až střední infekce horních dýchacích cest podobné běžnému nachlazení. Koronaviry SARS, MERS, SARS-CoV-2, které byly popsány v novém tisíciletí, však pro člověka představují závažné zdravotní riziko. SARS-CoV-2, který nyní sužuje celou planetu, způsobuje onemocnění COVID-19. Jeho původ není doposud přesně znám, ale fylogenetické studie naznačují pravděpodobný přenos od netopýrů či luskounů. Proto se nyní vědci zabývají otázkou, zda i v dalším šíření koronaviru mezi lidmi mohou hrát roli domácí či volně žijící zvířata.

Do dnešního dne (10. 4. 2020) byly popsány následující případy pozitivně testovaných zvířat na SARS-CoV-2:

První pes, sedmnáctiletý pomeranian, byl 26. 2. umístěn do karantény poté, co byl jeho majitel hospitalizován kvůli infekci novým koronavirem. Pes nevykazoval žádné specifické klinické příznaky. Veterinární lékař mu odebral vzorky z dutiny ústní, dutiny nosní a z rekta. Vyšetřena byla i jeho stolice. Test na přítomnost koronaviru byl proveden pomocí RT-PCR 26. 2., 28.2, 2. 3. a 5. 3. Nasální vzorky byly ve všech případech pozitivní na SARS-CoV-2. Vzorky z dutiny ústní byly pozitivní v prvních dvou testech. Vzorky stolice i rektálního výtěru byly vždy negativní. U nasálních vzorků byla patrná vyšší virová zátěž než u vzorků orálních. V séru psa odebraného 3. 3. byly detekovány protilátky proti novému koronaviru. Sérokonverze je důkazem prodělané infekce. Snahy o kultivaci viru in vitro ze vzorků sekretů psa byly neúspěšné. Pomocí metody zvané sekvenování byla potvrzena identita genetické informace viru získaného ze vzorků psa i člověka. Tento výsledek naznačuje, že se pes nakazil od svého majitele. Poslední virologické testování proběhlo ve dnech 12. a 13. 3., kdy byly všechny výsledky negativní. Bohužel pes zemřel 16. 3. poté, co se vrátil ke svému uzdravenému majiteli. Vzhledem k vysokému věku a přidruženým onemocněním však nebyla potvrzena příčinná souvislost mezi jeho úmrtím a koronavirovou infekcí.

I druhý pozitivně testovaný pes, dvouletý německý ovčák, sdílel domácnost s pacientem s COVID-19. Pes byl poslán do karantény 18. 3. společně s čtyřletým křížencem stejného majitele. Vzorky z dutiny ústní a nosní odebrané 18. a 19. 3. od německého ovčáka byly pozitivní na SARS-CoV-2. U druhého psa nebyla přítomnost viru detekována. Ani jeden ze psů nevykazoval klinické příznaky onemocnění.

První kočičí případ byl zaznamenán v Belgii. Jednalo se o kočku žijící v jedné domácnosti s majitelem, který měl potvrzenou diagnózu onemocnění COVID-19. Kočka začala mít klinické příznaky zahrnující anorexii, diarrheu, zvracení, kašel a respirační obtíže. Výsledky vzorků stolice a žaludečních šťáv byly pozitivní na přítomnost SARS-CoV2. Pozitivní výsledky RT-PCR byly potvrzeny sekvenováním. Devět dní po nástupu klinických příznaků se kočka začala zotavovat.

Druhý případ pozitivních výsledků testů u kočky byl hlášen v Hongkongu. Rovněž se týkal o kočky, která byla v úzkém kontaktu s infikovaným majitelem. Přítomnost viru SARS-CoV-2 byla potvrzena ve vzorcích dutiny ústní, nosní i ve vzorcích z rekta. Tato kočka nevykazovala žádné klinické příznaky onemocnění.

Nejnovějším potvrzeným veterinárním případem je tygr ze zoologické zahrady v New Yorku. Tygr byl na COVID-19 testován z důvodu respiračních obtíží. S největší pravděpodobností se tygr nakazil od svého ošetřovatele, který však nevykazoval žádné příznaky onemocnění. Tygr byl v kontaktu s dalšími kočkovitými šelmami. U šesti tygrů a lvů se také následně vyvinuly mírné projevy respiračního onemocnění. Jen jeden tygr zůstal zcela bez příznaků. Nyní se všechna zvířata dobře zotavují.

Výše zmíněné případy jsou ojedinělé. Míra pozitivity u těchto zvířat je považována za tak nízkou, že neumožňuje přenos na jiná zvířata nebo na člověka. Americká asociace veterinárních lékařů (AVMA) uvádí, že v tomto bodě neexistuje žádný důkaz, který by naznačoval, že by domácí zvířata mohla šířit virus SARS-CoV-2 mezi lidmi.

Na druhé straně ale přibývá odborných i klinických studií, které se této problematice věnují. Nedávno zveřejněné výsledky experimentů v Harbin Veterinary Research Institute v Číně ukazují, že nejvíce náchylné k onemocnění COVID-19 jsou kočky. U mladých koček byl popsán závažnější průběh onemocnění a vyšší úmrtnost než u starších koček. Starší kočky se s infekcí dokázaly vypořádat rychleji a nevykazovaly žádné závažné klinické příznaky. To je velmi zajímavé zjištění, neboť u lidí je situace přesně opačná. Další experiment ukázal, že kočky infikované virem SARS-CoV-2 můžou být zdrojem nákazy pro jiné kočky, nacházející se v jejich blízkosti. Nutno však podotknout, že zmíněným kočkám bylo naočkováno větší množství viru SARS-CoV-2, než jaké by získaly při přirozené infekci.  Replikace viru neboli jeho rozmnožování bylo u koček popsáno v horních a dolních cestách dýchacích.

Dalším druhem zvířat vnímavým vůči novému koronaviru jsou fretky. Po umělém infikování fretek byla replikace viru patrná v horních dýchacích cestách, avšak zvířata nevykazovala známky nemoci ani nedošlo k žádnému úmrtí.

Výsledky studií naznačují, že psi jsou k infekci SARS-CoV-2 náchylní jen velmi málo a neobjevují se u nich žádné klinické příznaky. Rovněž nebyl prokázán přenos nákazy mezi psy navzájem.

Z hlediska bezpečnosti potravin je důležité zjištění, že žádný druh hospodářských zvířat doposud nebyl pozitivně testován na nový koronavirus. Ani u volně žijících lišek, norků a mývalů testovaných v Číně nebyla nákaza prokázána

Během schvalovacího procesu vývoje veterinárního diagnostického testu na průkaz onemocnění COVID-19 u zvířat vyhodnotila společnost IDEXX tisíce psích a kočičích vzorků. Žádné pozitivní výsledky zatím nebyly detekovány. Vzorky použité pro vývoj a validaci testu pocházely ze Spojených států a Jižní Koreje. Společnost IDEXX nyní rozšířila monitorování do Kanady a evropských zemí, včetně oblastí s vysokým podílem COVID-19 v lidské populaci. Vzhledem k nízkému počtu pozitivních případů se zatím nepředpokládá zavedení testů do běžné veterinární praxe.

Dle oficiálního vyjádření Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) je onemocnění COVID-19 lidským onemocněním, které se primárně přenáší z člověka na člověka. Ani výše zmíněné případy a výsledky studií zatím nemění dogma, že v šíření viru SARS-CoV-2 nehrají zvířata významnou epidemiologickou roli.

Zdroje:

Shi, J., Wen, Z., Zhong, G., Yang, H., Wang, C., Liu, R., … Bu, Z. (2020). Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and different domestic animals to SARS-coronavirus-2. https://doi.org/10.1101/2020.03.30.015347

Kun Sun, Liuqi Gu, Li Ma, Yunfeng Duan (2020). Atlas of ACE2 gene expression in mammals reveals novel insights in transmisson of SARS-Cov-2. https://doi.org/10.1101/2020.03.30.015644

Andersen, K. G., Rambaut, A., Lipkin, W. I., Holmes, E. C., & Garry, R. F. (2020). The proximal origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine. https://doi.org/10.1038/s41591-020-0820-9

https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/

https://www.avma.org/resources-tools/animal-health-and-welfare/covid-19

 

maak.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading