Novinky / Odběr kostní dřeně

Odběr kostní dřeně


1. Odběrový set

Mezenchymální kmenové buňky se získávají izolací z kostní dřeně, která je zvířeti odebrána v sedaci a lokální anestezii. Odběrový set Avecell® obsahuje spotřební materiál, který je nezbytný pro odběr kostní dřeně, ale není vybaven desinfekcí pro přípravu operačního pole. Odběrový set obsahuje: sterilně zabalenou jehlu na odběr kostní dřeně, sterilně zabalenou jehlu na odběr periferní krve, 2x injekční stříkačku s protisrážlivým roztokem pro kostní dřeň a periferní krev, sterilní rukavice, 2 sekundární obaly, 2 sterilně zabalené zátky, 2 lepící štítky „Odběr“ pro označení injekčních stříkaček s odebraným materiálem, podrobné informace k odběru materiálu a formuláře (Odběr materiálu, Veterinární předpis, Předávací protokol).

Exspirace odběrového setu je 24 hodin od jeho přípravy.
2. Odběr kostní dřeně – volba anestezie a sedace

Odběr se provádí ve stáji na sledovaném zvířeti v lokální analgesii z tuber coxae. Kostní dřeň se odebírá do jedné ze sterilních stříkaček z odběrového setu, které obsahují již namíchanou směs heparinu a fyziologického roztoku. U koní lze pro sedaci aplikovat např. 0,012 mg/kg ž. hm. Domidine (Detomidini hydrochloridum), 0,025 mg/kg ž. hm. Butomidor (Butorphanoli hydrogenotartras), případně lze použít jiná sedativa zajišťující obdobný účinek.
3. Odběr kostní dřeně – lokalizace místa vpichu, příprava operačního pole a provedení lokální anestezie

ro samotný odběr kostní dřeně je klíčová lokalizace místa vpichu odběrové jehly na tuber coxae. Po vyhledání optimálního místa následuje příprava operačního pole: oholení, umytí betadinovým mýdlem, 3x desinfekce chirurgickým roztokem Betadine. V místě odběru je poté provedena lokální anestezie cca 5 ml Lidocaine (2%).
4. Odběr kostní dřeně – aspirační biopsie

Odběr kostní dřeně se provádí pomocí bioptické jehly aspirační biopsií (jehla je součástí odběrového setu Avecell®). Po proniknutí do dřeňové dutiny os ilii přes tuber coxae je z jehly vytažen zaváděcí trokar a následně nasazena připravená 50ml injekční stříkačka (stříkačka s již namíchanou směsí heparinu a fyziologického roztoku z odběrového setu Avecell®). Aspirací je naplněna injekční stříkačka, cca 3–30 ml. Po aspiraci a vytažení odběrové jehly se na místo odběru přiloží kompresní gáza, která je fixována pomocí operfixu.

Do druhé stříkačky je asepticky odebrána periferní krev zvířete, cca 40 ml.
5. Označení odebraného materiálu, vložení do termoboxu a zapnutí dataloggeru

Po odběru je nezbytné veškerý odebraný materiál označit štítky (předtištěné štítky jsou součástí odběrového setu Avecell®). Na štítcích se vyplňuje datum a čas odběru, typ materiálu a druh zvířete. Pokud jsou štítky znehodnoceny, je možné použít jakékoliv jiné, na které je třeba ručně vypsat všechny potřebné údaje (číslo ID, datum a čas odběru, typ materiálu, druh zvířete). Odběrové stříkačky, které jsou označeny štítky a jednotlivě uložené v sekundárních obalech, se následně vkládají do nachlazeného termoboxu a současně je zapnut datalogger pro monitorování teploty během přepravy.
6. Vyplnění formulářů

Po vložení odebraného materiálu do termoboxu je potřeba vyplnit přiloženou záznamovou dokumentaci, tzn. 2 originály formuláře Veterinární předpis a průpisový formulář Odběr materiálu, do něhož zaznamenáte průběh odběru. Vyplněný originál Odběr materiálu a jeden originál Veterinární předpis se následně odevzdá spolu s odebraným materiálem výrobci. Druhý originál Veterinární předpis si ponechá veterinární lékař, bude vyžadovánpři převzetí hotového produktu Avecell®.
7. Transport materiálu do Avecell®

Odebraný materiál (kostní dřeň i periferní krev zvířete) je nezbytné dopravit do laboratoře do 12 hodin od odběru v požadované teplotě +2 až +8 °C. K transportu je proto využíván kalibrovaný termobox, jenž potřebnou teplotu udržuje po celou dobu přepravy. Před vložením odebraného materiálu je třeba zajistit, aby byl termobox již nachlazen na požadovanou teplotu. Proto je nutné připojit termobox ke zdroji elektrické energie dostatečně dlouhou dobu před odběrem, cca 2-3 h.

Termobox s odebranými vzorky by měl být doručen do laboratoře Avecell®co nejdříve, nejpozději však do 12 hodin po odběru. Přeprava buněk je po celou dobu převozu do laboratoře monitorována dataloggerem, který je umístěn společně
s odebraným materiálem v termoboxu. Teplota v termoboxu je udržována
v rozmezí +2 až +8 °C. Po ukončení dopravy a při předání materiálu do laboratoře vyplníte s pracovníkem příjmu formulář Předávací protokol.


V případě dotazů či potíží při odběru nás, prosím, kontaktujte. 
kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading