Novinky / Imunitně zprostředkovaná anémie u psů

Imunitně zprostředkovaná anémie u psů

Anémie je nejčastější hematologickou abnormalitou, se kterou se ve veterinární praxi setkáváme. Vyskytuje se odhadem u 28 % psích pacientů a je buď samostatným onemocněním, nebo častěji přidruženým projevem jiného základního onemocnění.

Anémii lze odhalit krevním rozborem, poukáže na ní pokles počtu červených krvinek (erytrocytů) nebo koncentrace hemoglobinu. Příčinou může být ztráta, destrukce, nebo nedostatečná produkce červených krvinek. Červené krvinky mají za úkol zásobovat buňky kyslíkem a v případě jejich nedostatku se projevují příznaky snížené oxygenace, jako bledost sliznic, letargie, slabost, deprese, tachypnoe, dále dušnost, tachykardie, srdeční šelest a jiné nespecifické příznaky vyvolané původním onemocněním.

Existuje více podtypů anémie, klasifikuje se také dle různých hledisek, například dle regenerativnosti. Regenerativnost anémie závisí na schopnosti organismu produkovat a doplňovat chybějící červené krvinky či nikoli.

Méně známým typem anémie, v 60 % případů těžké a obtížně léčitelné, je imunitně zprostředkovaná anémie (IMA). V patogenezi IMA hrají hlavní roli imunitní buňky vlastního organizmu, které se různým způsobem podílejí na destrukci erytrocytů buď v krevním řečišti nebo ve slezině, či prekurzorových buněk v kostní dřeni.

Imunitně zprostředkovaná hemolytická anémie (IMHA) je regenerativním typem anémie, zároveň je poměrně častou příčinou morbidity a mortality u psů. Dle nejnovějších studií dochází k útlumu nebo selhávání regulace T-lymfocytů (druh bílých krvinek), které produkují autoprotilátky proti antigenu na membráně červených krvinek a ve finále dojde k jejich lýze (rozpadu). Dysregulace bílých krvinek bývá zapříčiněna infekcemi, tvorbou neoplazií, zánětem, různými léky, toxiny, vakcinací nebo vzniká idiopaticky.

Méně častou, ale mnohem závažnější příčinou nedostatku erytrocytů v krevním řečišti je jejich nedostatečná tvorba v kostní dřeni, kde imunitní buňky napadají prekurzorové linie červených krvinek. Jde o případ neregenerativní imunitně zprostředkované anémie (NRIMA).
Současná terapie IMA zahrnuje podávání imunosupresivních látek a transfuze krve, ale stále se vyskytují ve velkém procentu případy nereagující na léčbu nebo s ní spojených komplikací. Právě proto vědci neustále zkoumají nové možnosti léčby.

Mezenchymální kmenové buňky (MSC) jsou multipotentní buňky se schopností diferencovat se do různých buněčných linií a vylučovat různé bioaktivní molekuly s trofickými, parakrinními a imunomodulačními účinky. U psů se MSC používají – kromě regeneračních účelů – i k léčbě imunitně zprostředkovaných onemocnění, jako například atopická dermatitida, zánětlivá onemocnění střev (IBD), syndrom suchého oka.

Některé studie naznačují vhodnost použití léčby kmenovými buňkami také u IMHA. Kmenové buňky působí na 3 primární patologické mechanismy. V první řadě se uplatňují jejich imunomodulační účinky, je blokována proliferace aktivovaných lymfocytů a snižuje se tvorba potenciálních autoreaktivních protilátek. Kmenové buňky dále snižují systémový zánět způsobený Th1 buňkami a uvolňují faktor H, což inhibuje destrukci červených krvinek.

NRIMA je s velkou pravděpodobností důsledkem T-lymfocyty zprostředkovaného cytotoxického působení imunitního systému na hematopoetické kmenové a progenitorové buňky, ale patogeneze dosud není zcela objasněna. K této formě anémie jsou predisponovaná některá psí plemena, jako např. jezevčík trpasličí nebo labradorský retrívr.

V jedné studii byly alogenními kmenovými buňkami odvozenými z tukové tkáně (ADSC) léčeny tři případy NRIMA a dva případy s podezřením na NRIMA. Ikdyž souběžně (s výjimkou jednoho psa) byla podávána imunosupresiva, alogenní ADSC zlepšily neregenerativní anémii a další transfuze krve nebyla zapotřebí. Tato studie naznačuje, že podání alogenních ADSC může být pro psího pacienta s IMA i životzachraňující.

Z výše uvedeného vyplývá, že ve veterinární medicíně má léčba IMA kmenovými buňkami velký potenciál. Vzhledem k již prokázané účinnosti buněčné terapie u jiných imunitně zprostředkovaných onemocnění, lze předpokládat, že po další fázi sběru klinických dat bude zahrnuta i do léčebného protokolu IMHA.

Autor: MVDr. Mária Vinczeová

Zdroje:
• Andrade A.S.S. (2022): Prevalence of the causes of anemia in dogs. University of Lisboa, Faculty of Veterinary Medicine (dizertační práce)
https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/23901/1/Prevalence%20of%20the%20causes%20of%20anemia%20in%20dogs.pdf
• Durrani J, Groarke EM (2022): Clonality in immune aplastic anemia: Mechanisms of immune escape or malignant transformation. Seminars in Hematology, 59, 137–142. https://doi.org/10.1053/j.seminhematol.2022.08.001
• Tani A, Tomiyasu H, Ohmi A, Ohno K, Tsujimoto H (2020): Clinical and clinicopathological features and outcomes of Miniature Dachshunds with bone marrow disorders. Journal of Veterinary Medical Science, 82, 771–778. https://doi.org/10.1292/jvms.19-0439
• Harman R, Haverkate M (2020): The use of mesenchymal stem cells in treatment of immune mediated hemolytic anemia. VetStem Biopharma, Poway CA 92064; Parker, CO 80134
• Mizuno T, Inoue M, Kubo T, Iwaki Y, Kawamoto K, Itamoto K, Kambayashi S, Igase M, Baba K, Okuda M (2022): Improvement of anemia in five dogs with nonregenerative anemia treated with allogeneic adipose-derived stem cells. Veterinary and Animal Science, 17, 100264. https://doi.org/10.1016/j.vas.2022.100264
• Gholampour MA, Abroun S, Nieuwland R, Mowla SJ, Soudi S (2021): Mesenchymal stem cell‐derived extracellular vesicles conditionally ameliorate bone marrow failure symptoms in an immune‐mediated aplastic anemia mouse model. Journal of Cellular Physiology, 236, 6055–6067. https://doi.org/10.1002/jcp.30291

 

bulldog-g87d912f5b_1920-1200x800.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading