Novinky / Hojení ran u koní pomocí mezenchymálních kmenových buněk

Hojení ran u koní pomocí mezenchymálních kmenových buněk


Mezenchymální kmenové buňky vylučují množství protizánětlivých faktorů a mají schopnost přeměny v jiný buněčný typ. Tyto vlastnosti jsou výhodné při podpoře hojení poškozené tkáně. V následující studii se skupina italských vědců rozhodla této možnosti využít v léčbě kožní rány u hříběte.

Úvod

Hojení ran probíhá různě podle velikosti rány, její lokalizace, rozsah, prvotního ošetření a kontaminace. Je závislé také na faktorech jako je věk a zdravotní stav koně. V procesu hojení se tvoří granulační tkáň, která následně přechází v tkáň jizvovitou. Tento proces může trvat pár týdnů, ale také několik měsíců. Obecně se hojí hůře rány na končetinách a ty, které zasahují do hlubších vrstev.

Případ

Pacientem byla 6 měsíční klisnička, která se narodila s angulárními deformitami, což jí neumožňovalo stát. Kvůli tomu se u ní objevil dekubitus na levém patním hrbolu, klasifikovaná dle Sessing classification (SC) jako stupeň 4 a dle National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUA) jako stupeň 3. Okolí rány bylo denně čištěno a ovazováno. Po 10 dnech se stav rány mírně zlepšil a hříbě bylo převezeno z kliniky na farmu, kde léčba pokračovala. Po 3 měsících se však stav rány zhoršil (náplň podkoží a znovu otevření rány) a nakonec stav dosáhl stupně 5 dle SC a stupně 4 dle NPUA. Nakonec došlo k nekróze kůže a podkoží. Rána byla ošetřena chirurgicky a bylo rozhodnuto o použití mezenchymálních kmenových buněk (MSC).

Léčba

V léčbě byly použity MSC izolované z tkáně pupečníku (tzv. Whartonova rosolu) zdravé dárkyně. Jako nosič pro kmenové buňky byl použit karboxymetylcelulózový gel. Těsně před aplikací byly buňky v množství 5×106 sterilně naneseny na gel a rána omyta fyziologickým roztokem. Okolí rány bylo ošetřeno vazelínou a gel s buňkami byl přiložen na ránu. Poté byla rána obvázána sterilními obvazy. Výměna gelu s buňkami a obvazů probíhala každý 4 den (den 8-12-16-20). Čtyři dny po poslední aplikaci byly sundány obvazy a rána ošetřována pouze výplachy. Cca po 30 dnech bylo hříbě opět propuštěno na farmu, kde pokračovaly oplachy rány. Po několika dnech se rána zhojila bez relapsů. Během léčby se nevyskytly žádné vedlejší účinky.

Zdroj

animal-equine-farm-460781-1200x800.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading