Genetické vyšetření

Genetické vyšetření

Pokrok v analýze lidského genomu umožňuje preventivní stanovení genetického rizika vzniku různých metabolických, onkologických, neurologických, endokrinologických či imunologických onemocnění. V budoucnosti bude základní nebo cílená genetická analýza součástí naší zdravotní dokumentace. Samozřejmě, podobně jako jiná osobní zdravotní data, jsou a budou chráněna zákonem tak, aby nedošlo k jejich zneužití.

V rámci genetického vyšetření lze podstoupit různé analýzy. Přednostně se věnujeme imunologii (snížená imunita, alergie, intolerance, autoimunita, transplantační imunologie, onkologie) a degenerativním nemocem (pohybový aparát, neurologie). Genetickým vyšetřením lze významně upřesnit diagnózu, předvídat zdravotní komplikace a nastavit preventivní opatření. Významnou léčebnou roli budou hrát v těchto oborech kmenové buňky, pro jejich nezpochybnitelný regenerativní a imunomodulační potenciál.

Velmi zajímavou oblastí je genetika a sport. Genetickým screeningem lze předejít zdravotním komplikacím souvisejícím s nadměrnou tréninkovou zátěží.

Odlehčeným tématem je člověk a evoluce. Analýzou mužského chromozomu Y a mitochondriální DNA jsme schopni stanovit evoluční stopu Vašich předků po mužské (chromozom Y) nebo ženské linii (mitochondrie). I pro odborníky je to velmi přitažlivé téma. V rámci selekčních tlaků se historicky musely jednotlivé lidské vývojové linie adaptovat na příslušné klima, dostupnost potravy a přítomné infekce. Stanovením vývojové linie se tak dozvíte více o Vašem imunitním systému i potravinové/stravovací konstituci. Tímto tématem se zabýváme v samostatném projektu „Nutriční poradenství„.Celiakie

Celiakie neboli intolerance lepku je chronické autoimunitní onemocnění sliznice tenkého střeva vyvolané lepkem ve střevě. Zdrojem lepku je obilí, zejména pšenice. Celiakie postihuje pacienty bez ohledu na věk (častěji však ženy) a přetrvává celoživotně. Při vzniku celiakie se uplatňuje patologická vazba lepku […]
Laktózová intolerance

Laktózová intolerance (nesnášenlivost laktózy) je částečná nebo úplná neschopnost organismu zpracovávat laktózu (mléčný cukr), která se přirozeně vyskytuje v mléce a mléčných výrobcích. Jedná se o enzymatickou poruchu a vzniká nedostatečnou produkcí tzv. laktázy […]
Histaminová intolerance

Histamin je biogenní amin, který se přirozeně vyskytuje v mnoha druzích potravin. U zdravých lidí může být histamin z potravy rychle rozložen odpovídajícími enzymy. Někteří lidé, ale mají sníženou tvorbu nebo účinnost těchto enzymů. U takto postižených lidí se pak může zvyšovat […]
Celogenomový screening

Prediktivní genetickou analýzu je možné chápat jako rozbor možných genetických predispozic pro celý soubor vybraných nejčastěji se vyskytujících chorob a nestandardních odlišností metabolismu u konkrétního člověka dřív, než dojde k prvním projevům.

Trombofilie

Srážení krve je fyziologická obrana těla při úniku krve v místě poranění, čímž se zabezpečuje zamezení krvácení a následné zacelení rány. Tromboembolická nemoc (TEN) je onemocnění charakterizované vznikem krevních sraženin a jejich vmetením do cév na jiném místě těla. Typickým příkladem je plicní embolie.
Bechtěrevova choroba

Bechtěrevova nemoc (ankylozující spondylitida) je chronické zánětlivé onemocnění projevující se bolestmi a ztuhlostí zad a kloubů. Výskyt v evropské populaci je poměrně častý a pohybuje se kolem 2–8 %. Klinické projevy při propuknutí této nemoci jsou obdobné jako u chřipky […].
Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění, které vede ke stařecké demenci. Příčina vzniku AD není známa. U postižených se v mozku tvoří a hromadí patologické proteiny (beta-amyloid a tau-protein), a to ve formě vláken či plaků. Tyto změny způsobují rozpad okolních […]
Svalová výkonnost

Sportovní výkonnost závisí na mnoha faktorech, z nichž část má genetický původ. Geny se podílí z 20–80 % na individuálních rozdílech, a to především ve využití kyslíku, srdeční výkonnosti nebo ve složení svalových vláken. Kosterní sval je tvořen dlouhými svalovými vlákny. Každé svalové vlákno obsahuje myofibrily […]

Paradentóza

Nemoci parodontu (dásně) jsou spojeny s patologickou bakteriální mikroflórou, která vyvolá zánětlivou reakci měkkých tkání kolem zubu, tzv. peridontu. Následná patologická odezva imunitního systému vede v kombinaci s geneticky predisponovanou abnormální imunitní odezvou ke vstřebávání (řídnutí) […]
CCR5 – rezistence vůči viru HIV

CCR5 je buněčný chemokinový receptor a je podobně jako jiné receptory vstupní branou pro infekce do buňky, v tomto případě pro virus lidské imunodeficience (HIV). Mutace v genu pro CCR5 (tzv. CCR5 Δ32) vede k poruše exprese CCR5 na buněčném povrchu […]
Chromozom Y

Y-chromozom je část jaderné DNA, která se nalézá pouze u mužů a dědí se výhradně po paternální linii (z otce na syna). Tento systém přenosu dědičné informace vytváří nepřerušitelnou spojnici mezi generacemi a představuje tak nástroj k rekonstrukci rodinné historie, identifikaci osob či určování otcovství.
Mitochondriální DNA

Téměř každá lidská buňka obsahuje jádro a organely. Relativně malá, ale důležitá skupina genů se nachází mimo jadernou DNA – v mitochondriích. Mitochondriální DNA se nalézá u mužů i žen, ale dědí se výhradně po maternální linii, z matky na její potomky prostřednictvím vajíčka.

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading