Novinky / Efekt MSC v léčbě astmatu u koní

Efekt MSC v léčbě astmatu u koní

Postižení astmatem se bohužel nevyhýbá ani některým zvířatům. U koní toto chronické respirační onemocnění ovlivňuje zdraví, kvalitu života a sportovní nebo pracovní využití. Klinické projevy nemoci vznikají kvůli hyperreaktivitě, remodelaci a zánětu dýchacích cest, jejich infiltrací neutrofily, dále dochází k akumulaci hlenu a reverzibilní obstrukci dýchacích cest. Tradiční léčba zahrnuje systémově nebo lokálně podávané kortikosteroidy a bronchodilatátory, jež zmírňují klinické projevy nemoci, ale nemají vliv na vzniklou remodelaci dýchacích cest a exacerbace onemocnění kontrolují pouze dočasně. Návrat k předchozí výkonnosti je vzácný. Další důležitou součástí léčebné strategie je pokusit se minimalizovat expozici zvířete alergenu, pokud je znám.

Mezenchymální kmenové buňky (MSC) jsou v organismu přítomné nediferenciované buňky, které jsou schopné sebeobnovy a diferenciace do specializovanějších typů buněk. Jejich důležitou vlastností je schopnost imunomodulace. Protizánětlivý účinek MSC je zprostředkován především díky modulaci Th1 a Th2 cytokinů a indukci T-regulačních lymfocytů. Na jejich účinku se podílí sekrece mnoha bioaktivních látek. V mnoha in vitro studiích byla prokázána schopnost MSC ovlivnit lokální imunitní odpověď v plicích. Povzbudivých výsledků bylo též dosaženo při použití mononukleárních buněk izolovaných z kostní dřeně po intratracheální aplikaci. Bylo pozorováno signifikantní zmírnění respiračního úsilí, snížení neutrofilie a hladiny IL-10.

Studie Adamič a kol. (2022) zkoumala bezpečnost a účinnost intrabronchiální aplikace autologních MSC z tukové tkáně u koní. Studie se účastnilo 20 koní, polovina byla léčena MSC a druhá polovina perorálně podávaným dexamethazonem. Lokální aplikace MCS byla zvolena z důvodu menšího rizika vzniku nežádoucích účinků a nižšího množství buněk nutných pro aplikaci. Hodnocen byl klinický a endoskopický stav dýchacích cest. Tekutina získaná bronchoalveolární laváží (BALF) se hodnotila cytologicky (množství a diferenciální rozpočet buněk) a byla měřena koncentrace cytokinů (IL-1β, IL-4, IL-17, TNF-α, IFNγ na úrovní mRNA a proteinů). Hodnocení bylo prováděno před aplikací MSC a tři týdny po aplikaci. Koně byli monitorováni z hlediska rekurence onemocnění dalších 12 měsíců.

Krátkodobý účinek léčby byl podobný u obou skupin, aplikace MSC i dexamethazon signifikantně zlepšily klinické skóre. Cytologická analýza BALF též prokázala srovnatelné zlepšení u obou skupin. Dále došlo ke snížení exprese mRNA IL-17 a hladiny proteinů IL-1β, IL4, TNF-α v BALF (MSC i kortikoidy vykazovaly podobný efekt). Významný rozdíl se ale ukázal v rámci dlouhodobého klinického účinku – u skupiny koní léčených dexamethazonem se příznaky astmatu navrátily krátce po vysazení terapie, zatímco u MSC skupiny byl efekt stabilní nejméně 300 dní.

Studie tedy prokázala pozitivní a dlouhodobý efekt MSC v léčbě astmatu u koní a během ročního monitoringu nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky související s jejich podáním.

MVDr. Markéta Slaná

14.4.2022

Zdroj:

Adamič N, Prpar Mihevc S, Blagus R, Kramarič P, Krapež U, Majdič G, Viel L, Hoffman AM, Bienzle D, Vengust M (2022). Effect of intrabronchial administration of autologous adipose-derived mesenchymal stem cells on severe equine asthma. Stem Cell Res Ther. 13, 23. doi: 10.1186/s13287-022-02704-7.

 

horses-gf2cf2ba06_1920-1200x799.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading