Novinky / Chronické onemocnění ledvin u koček

Chronické onemocnění ledvin u koček

Chronické onemocnění ledvin (CKD) je nejčastější renální onemocnění u koček. Udává se, že onemocnění postihuje třetinu kočičí populace starší 15 let. Doposud není známa léčba, která by dokázala zastavit progresi onemocnění či opravit tkáň postižených ledvin. Provádí se jen podpůrná terapie, kterou je sníženo zatížení ledvin a tím prodloužen život zvířete.

Při tomto onemocnění dochází ke vzniku funkčních nebo strukturálních změn tkáně ledvin. Ledviny tak postupně ztrácejí svou funkci, nevylučují škodlivé látky z organismu v dostatečném rozsahu, a ty se v těle hromadí a poškozují další tkáně a orgány.

Jedním z příznaků CKD jsou zvýšená žíznivost a časté močení, hubnutí a celková apatie. Biochemickým ukazatelem jsou zvýšené hodnoty sérového kreatininu a močoviny.

Díky své diferenciační schopnosti a reparačnímu potenciálu jsou předmětem studií v terapii CKD mezenchymální kmenové buňky. Zatím bylo dosaženo slibných výsledků u potkanů a myší, u kterých došlo ke snížení sérového kreatininu. Současně bylo zjištěno, že pro implantaci co nejvyššího počtu mezenchymálních kmenových buněk do ledvin je nejlepší aplikovat je intraarteriálně. U skupiny zvířat, kterým byly buňky aplikovány touto cestou, byl zaznamenán výraznější pokles koncentrace sérového kreatininu v porovnání s jejich intravenózní či přímou aplikací do ledvin.

V této studii byly použity mezenchymální kmenové buňky izolované z tukové tkáně celkem pěti koček trpících CKD, jejich vlastní buňky jim byly následně aplikovány intraarteriální cestou.

Hodnoty sérového kreatininu a močoviny byly monitorovány po dobu 90 dní od aplikace. Výsledky nejsou zcela jednoznačné. Pouze u dvou koček došlo ke snížení sérového kreatininu. U močoviny bylo dosaženo lepšího výsledku, ke snížení její koncentrace došlo u čtyř koček. Majitelé u svých koček pozorovali mírné zlepšení jejich celkového projevu, apetitu i snížení žíznivosti.

Pro potvrzení vhodnosti terapie mezenchymálními kmenovými buňkami u koček trpících chronickým onemocněním ledvin je potřeba provést další studie a na větším počtu zvířat.

 

Zdroj:

Thomson AL, Berent AC, Weisse Ch, Langston CE (2019): Intra‐arterial renal infusion of autologous mesenchymal stem cells for treatment of chronic kidney disease in cats: Phase I clinical trial. Journal of Veterinary Internal Medicine, 33, 1353–1361.  doi:10.1111/jvim.15486

perská-kočka.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading