O Avecell

O AvecellCZ

AVECELL® je veterinární projekt Medicínského centra Praha, v němž se tým odborníků v čele s MVDr. Miroslavem Trundou zaměřuje na výzkum a využití nových metod léčby pomocí aplikace kmenových buněk ve veterinární medicíně.

Medicínské centrum Praha je nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na klinickou a experimentální medicínu. Jeho zakladatel a koordinátor, MUDr. Radek Klubal, vidí budoucnost medicíny v regeneračním potenciálu kmenových buněk a v dalším rozvoji v oblasti genetiky. Proto pod jeho vedením vzniklo unikátní laboratorní zázemí Medicínského centra. Laboratoře disponují prostory s vyšší třídou čistoty, kde probíhá za přísných aseptických podmínek a s využitím nejmodernějších technologií zpracování a výroba sterilních léčivých přípravků

Medicínské centrum Praha získalo povolení pro výrobu veterinárního léčivého přípravku (autologní mezenchymální kmenové buňky) od Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v květnu 2015. Společnost v současné době usiluje o podobné povolení v humánní medicíně (ECCELL®).

Ceník.

EN

AVECELL® is a veterinary project of the Medical Centre Prague. Our professional team is led by Miroslav Trunda, DVM. The aim of this project is research and applications of new treatment methods using stem cells in veterinary medicine.

Medical Centre Prague is a private healthcare company that focuses on clinical and experimental medicine. The founder and coordinator of the company is Radek Klubal, M. D., who sees the future of medicine in the regenerative potential of stem cells. Currently, there are many studies confirming the positive effect of stem cell therapy in the treatment of orthopaedic problems (especially posttraumatic conditions), autoimmune and other diseases. For this reason, Radek Klubal, M.D., has built a unique laboratory for Medical Centre Prague and Czech Gene Bank. These laboratories maintain the highest standards and cell products can be reproduced there under strict sterile conditions using the most modern technology.

Medical Centre Prague has obtained permission to manufacture the veterinary cell product (autologous mesenchymal stem cells) in May 2015 from the Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines. The company is now seeking to obtain similar licence in human medicine (ECCELL®).
kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: recepce@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
E-mail: adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí lékař
MVDr. Miroslav Trunda
Tel.: +420 270 003 589
E-mail: miroslav.trunda@mc-praha.cz

Odborný asistent 
MVDr. Lucie Formanová
Tel.: +420 270 003 589
E-mail: lucie.formanova@mc-praha.cz


kontaktní formulářIva
Vepřeková

recepční


+420 270 003 562
+420 270 003 564
+420 246 028 543
recepce@
mc-praha.cz


Mgr. Tereza Štajnerová

odborný asistent


+420 270 003 589
tereza.stajnerova@
mc-praha.czPřihlásit se k odběru newsletteru