Majitelé zvířat

Kmenové buňky

Kmenové buňky jsou buňky schopné vlastní sebeobnovy a přeměny do různých buněčných typů. Kmenové buňky se podílejí na procesech regenerace poškozených či zraněných tkání. Tyto buňky lze izolovat z dospělého organismu (například z kostní dřeně) a následně je namnožit do požadovaného množství, aby mohly být použity pro léčbu poškozené tkáně. Mezenchymální kmenové buňky mají také imunomodulační vlastnosti, kterých lze využít v léčbě poruch imunitní odpovědi organismu.  

V případě zájmu o léčbu Vašeho zvířete kmenovými buňkami kontaktujte svého veterinárního lékaře
nebo požádejte o radu odborníky z AVECELL®