Novinky / Záněty a poranění šlach u koní – práce pro mezenchymální kmenové buňky

Záněty a poranění šlach u koní – práce pro mezenchymální kmenové buňky


5. 12. 2019

Tendinopatie je klinický syndrom, který zahrnuje různé druhy poranění šlach s obecnými příznaky jako je otok a porucha funkce. Jedná se o velmi častý problém v koňské veterinární medicíně.

Úvod

U koní vlivem akutního přetížení může dojít k přehřátí šlachy, zánětu a její postupné degeneraci (tendinitis – zánět). Typicky se tento problém vyskytuje u sportovních a dostihových koní, kteří pracují intenzivně a ve velkých rychlostech. Vliv na vznik onemocnění může mít úprava kopyt a nesprávný tréninkový plán.  Stav může být akutní nebo chronický a nejčastěji se jedná o poškození povrchového (SDFT) nebo hlubokého ohybače prstu (DDFT). Šlacha je oslabená, fibrinová vlákna degenerují a ztrácení svou funkci.  Může dojít k natažení či částečnému nebo úplnému přetržení šlachy.

Klinické příznaky

Náhlé kulhání či jiný příznak na postižené končetině po velké zátěži může být suspektně posouzeno jako tendinitis. V případě otevřené rány je také nutno počítat s možným zasažením šlach. V okolí šlachy se mohou vyskytovat příznaky zánětu (nemusí být patrné u poškození hlubokých ohybačů), jako je bolestivost, otok a zvýšená teplota poškozeného místa. Při prasknutí více šlach dochází k poklesu spěnky. Rozsah poškození určí veterinární lékař pomocí ultrazvuku.

Terapie

Terapií zanícené šlachy je zchlazování a bandáž končetiny, léky proti bolesti a především klidový režim. Délka léčení je variabilní dle typu a rozsahu zranění. Šlacha se může vyhojit již za tři týdny nebo naopak může způsobit, že kůň už nikdy nepřestane kulhat.

Mezenchymální kmenové buňky mají schopnost obnovit poškozenou šlachu a také mírnit příznaky zánětu. Po aplikaci kmenových buněk je kůň většinou do půl roku v běžném tréninku. Buňky se odeberou z kostní dřeně a zhruba po 21 dnech kultivace se aplikují přímo do šlachy. Vhodné je aplikovat mezenchymální kmenové buňky v autologní krevní plazmě, která také obsahuje hojivé faktory.

Případy

Účinek mezenchymálních kmenových buněk lze demonstrovat na případu sedmiletého holandského teplokrevníka, u kterého došlo k tendinitis během krosových závodů. V tomto případě byla ihned po zranění a provedení výše uvedených opatření odebrána kostní dřeň a za 22 dní od zranění už se aplikovaly kmenové buňky. V době aplikace již byla struktura šlachy úplně rozrušená. Kontrola po aplikaci buněk pomocí ultrazvuku proběhla za 1,5 měsíce, 69 dní od zranění a šlacha již téměř měla svou původní strukturu. Kompletní vyhojení šlachy bylo zaznamenáno 2,5 měsíce po zranění, postupně se kůň vracel ke svému původnímu režimu. Nyní je valach bez problémů.

Více případů koní léčených pomocí mezenchymálních kmenových buněk najdete v sekci Naši pacienti/Léčba koní.

Budoucnost léčby šlach

Nyní také vyšla studie vědců z amerického Baltimoru, kteří objevili ve šlachách myší unikátní tendonové (šlachové) kmenové buňky. Zdá se, že tyto buňky by mohly mít v budoucnu ještě větší léčebný potenciál pro tendinopatie než buňky mezenchymální. Mohly by také sloužit k výzkumu léčby šlach obecně.

Zdroje

Tendonové kmenové buňky u myší – HARVEY, Tyler, Sara FLAMENCO a Chen-Ming FAN. A Tppp3+Pdgfra+ tendon stem cell population contributes to regeneration and reveals a shared role for PDGF signalling in regeneration and fibrosis. Nature Cell Biology [online]. 2019, 21(12), 1490-1503

Americká asociace veterinárních lékařů koní – https://aaep.org/
brown-horse-on-green-and-red-grasses-beside-river-85681-1200x759.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading