Novinky / Využití kmenových buněk v léčbě ran u koní

Využití kmenových buněk v léčbě ran u koní

Kožní rány jsou u koní běžné a může se stát, že jejich hojení je pomalé nebo neprobíhá tak, jak bychom si přáli. Rychlost a kvalita hojení je ovlivněna též lokalizací rány. Příkladem mohou být poranění končetin, která se hojí pomaleji, často vznikne excesivní granulační tkáň, a navíc je nově vytvořená tkáň méně odolná.

U lidí a laboratorních zvířat byla s úspěchem testována terapie pomocí mezenchymálních kmenových buněk (MSC), které mohou zlepšit hojení modulací lokální a systémové imunitní odpovědi. Jejich důležitou vlastností je schopnost migrovat do místa poškození (tzv. homing) a v daném místě se uchytit (tzv. engraftment). Studie Mund et al. (2020) zkoumala tyto vlastnosti MSC a měla za cíl zjistit bezpečnost nitrožilní (IV) aplikace vyšší dávky MSC, než je obvykle podávána.

Ve studii byly dva koně, z nichž každý měl ránu na končetině a na hrudi. Za 24 hodin byly koním systémově (IV) podány MSC s fluorescenčním značením v dávce 1 x 108. Použity byly alogenní MSC z pupečníkové krve. Ve dnech 0, 1, 2, 7, 14 a 33 byly zvířatům odebrány bioptické vzorky pro další vyšetření (z místa poranění a z nezraněné kůže na protilehlé straně těla).

Bezprostředně po aplikaci ani v průběhu monitoringu nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky související s aplikací MSC. Vyšetření biopsií prokázalo výskyt fluorescenčně označených MSC v místě poranění, který byl mnohem vyšší než ve vzorcích ze zdravé kůže.

Studie prokázala, že v léčbě koní je bezpečné použití i vyšších dávek MSC a že jsou schopny migrovat do místa poranění.

MVDr. Markéta Slaná

30.09.2021

Zdroj:

Mund SJK, Kawamura E, Awang-Junaidi AH, Campbell J, Wobeser B, MacPhee DJ, Honaramooz A, Barber S (2020): Homing and Engraftment of Intravenously Administered Equine Cord Blood-Derived Multipotent Mesenchymal Stromal Cells to Surgically Created Cutaneous Wound in Horses: A Pilot Project. Cells, 9(5):1162. doi: 10.3390/cells9051162.

 

horse-g604d359fc_640-2.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading