Novinky / Výskyt protilátek proti SARS-CoV-2 u jelenců běloocasých

Výskyt protilátek proti SARS-CoV-2 u jelenců běloocasých

SARS-CoV-2, virus způsobující onemocnění COVID-19, může kromě lidí infikovat domácí i divoká zvířata. Přirozená infekce byla prokázána u psů, koček a jiných kočkovitých šelem, norků, fretek a goril. Nová studie se zaměřila na výskyt specifických protilátek proti SARS-CoV-2 u volně žijících jelenců běloocasých (Odocoileus virginianus) v několika státech USA.

Vědci se zaměřili na jelence proto, že se hojně vyskytují v blízkosti lidí a také pro jejich stádový způsob života, což nahrává možnosti přenosu viru od lidí a jeho dalšímu rychlému vnitrodruhovému šíření. U jelenců bylo už dříve prokázáno, že experimentální nákaza vede k subklinické infekci, vylučování viru nosními sekrety a trusem, infikované zvíře může přenést virus na další jedince. Náchylnost jelenců k SARS-CoV-2 může být mimo jiné způsobená in silico prokázanou afinitou tzv. spike proteinu koronaviru k receptorům angiotenzin-konvertujícího enzymu 2 (ACE2-R) na hostitelských buňkách. Perzistentní infekce u nového hostitele představuje zvýšené riziko vzniku snadněji se šířících kmenů s vyšší patogenitou, proti kterým nemusí působit nynější vakcíny.

V období leden–březen 2021 byly odebrány a vyšetřeny na protilátky proti SARS-CoV-2 vzorky krevního séra od celkem 385 jelenců běloocasých, dále byly vyšetřeny archivní vzorky z let 2011–2020. Protilátky byly detekovány u 40 % vzorků z roku 2021, ve třech vzorcích z roku 2020 a v jednom z roku 2019. Ve vzorcích z let 2011–2018 se tyto specifické protilátky nevyskytly. Séroprevalence se lišila i mezi státy (např. 7 % v Illinois vs. 67 % v Michiganu). Autoři studie předpokládají, že divoká zvěř se mohla nakazit přímým kontaktem s lidmi, kontaminovanou vodou nebo fomity, vyloučen není ani přenos z jiných druhů zvířat.

Ing. Markéta Slaná

20.8.2021

Zdroj: Chandler, J.C. et al. (2021): SARS-CoV-2 exposure in wild white-tailed deer (Odocoileus virginianus). BioRxiv, doi: 10.1101/2021.07.29.454326

 

deer-6219100_640.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading