Veterinární lékař

Veterinární lékařLéčba koníLéčba psůLéčba kočekOstatní zvířataKmenové buňky

Kmenové buňky jsou buňky nediferencované, přítomné v embryonálních, fetálních i dospělých živočišných tkáních, schopné přeměny v jiný buněčný typ. Během vývoje organismu se tyto buňky podílí na vývinu a stavbě různých tkání a orgánů. V dospělosti se mohou podílet na regeneraci poškozené tkáně.

Mezenchymální kmenové buňky (MSCs – mesenchymal stem cells) patří do skupiny nehematopoetických kmenových buněk, které se nachází v různých tkáních a orgánech, jako je kostní dřeň, periferní krev, plodová voda, placenta, tuková tkáň nebo zubní dřeň. V současné době se na biologii mezenchymálních buněk a jejich potenciální použití v regenerativní medicíně a v imunologii soustředí pozornost mnoha vědeckých pracovišť.

Mechanismy účinku kmenových buněk

1. Regenerativní účinek
Kmenové buňky uvolňují cytokiny, které podporují původní buňky tkáně a modifikují jejich odpověď na poškození. Růstové faktory, produkované MSC, příznivě ovlivňují přežívání buněk a podílejí se na hojení. Další komplexní mechanismy kmenových buněk vstupují do procesu angiogeneze a potlačují apoptózu.

2. Protizánětlivý účinek
Imunosupresivní efekt MSC spočívá v produkci cytokinů, které ovlivňují prozánětlivý účinek T lymfocytů. Aktivované T lymfocyty secernují pro-zánětlivé cytokiny jako TNF α, IFN- γ a IL-12. MSC mají schopnost inhibovat sekreci těchto mediátorů.

3. Diferenciace
MSC jsou schopny diferenciace v chondrocyty, osteocyty a adipocyty. Tato tříliniová diferenciace v podmínkách in- vitro je klíčovou charakteristikou MSC. Přeměna v jiné typy buněk, jako jsou kardiomyocyty, neurocyty nebo další buňky, jsou předmětem neustálého zkoumání.

4. Imunomodulace
Důležitý a intenzivně studovaný je vliv MSC na imunitní systém. Ačkoliv MSC nejsou součástí imunitního systému, interagují se všemi buněčnými typy. Produkují velkou škálu proti- i prozánětlivých faktorů (cytokiny, prostaglandiny,…), které ovlivňují funkci imunitních buněk. Kromě parakrinní sekrece MSC exprimují povrchové molekuly, které interagují s různými buňkami imunitního systému.

5. „Stěhování“ do místa poranění
Při intravenózním podání jsou MSC po několika dnech prokázány v cílové tkáni. Mechanismus rozpoznání a přemístění do poškozené tkáně není zcela jasný.

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading