Novinky / Přínos kmenových buněk v léčbě osteoartritidy koní

Přínos kmenových buněk v léčbě osteoartritidy koní

Osteoartritida je degenerativní kloubní onemocnění, které postihuje nejen lidskou populaci, ale také koně. Kůň je dokonce považován za relevantní model lidské osteoartritidy. Při onemocnění dochází k degeneraci kloubní chrupavky a poškození dalších částí kloubu (skleróza subchondrální kosti, vznik osteofytů, synovitida, fibróza periartikulárních tkání). Klinické příznaky zahrnují ztuhlost, bolestivost, kulhání a snížený rozsah pohybu. Nejčastěji je postižen kloub spěnkový. Kloubní chrupavka je tkáň bez inervace a krevního zásobení, takže má velmi malou schopnost obnovy a při poškození (ať už degenerativním nebo traumatickém) progreduje do osteoartritidy. Mezenchymální kmenové buňky (MSC) jsou díky svým protizánětlivým a regenerativním vlastnostem vhodným adeptem pro zpomalení rozvoje artrotických změn.

Studie Bertoni a kol. (2021) provedená na koních zkoumala efekt aplikace MSC ze dvou buněčných zdrojů, a to v terapii experimentálně indukované osteoartritidy spěnkového kloubu. Byl porovnáván rozdíl v účinku mezi aplikací MSC a placeba a zároveň rozdíl v působení MSC z kostní dřeně nebo pupečníkové krve. Buňky z různých zdrojů mají sice stejnou funkční kvalitu, ale liší se obtížností izolace, proliferační, sekreční a diferenciační schopností. Například MSC z kostní dřeně nebo pupečníkové krve se snadněji izolují, mají lepší proliferační kapacitu a výbornou schopnost diferenciace do chondrocytů oproti MSC z tuku nebo periferní krve. MSC z kostní dřeně mají dokonce lepší léčebné schopnosti co se týká tvorby proteinů chrupavky a protizánětlivých vlastností než MSC z pupečníkové krve.

Studie zahrnovala 8 zvířat, každému z nich bylo operativně způsobeno poškození ve všech čtyřech spěnkových kloubech. Alogenní MSC (tzn. izolovány od dárce a aplikovány jinému zvířeti) nebo placebo byly aplikovány jednorázově přímo do kloubu 3 týdny po indukci kloubních lézí. Každému koni byly do dvou kloubů aplikovány MSC a do kontralaterálních dvou kloubů placebo. Hodnocení účinnosti terapie bylo provedeno vyšetřením klinického stavu a posouzením rentgenologického, ultrasonografického, MRI a pitevního nálezu. Byl proveden též rozbor synoviální tekutiny. Koně byli sledováni po dobu 12 týdnů. Nežádoucí účinky (lokální zánětlivé změny) popisované v jiných studiích nebyly zaznamenány. V této studii byly koním podávány nesteroidní protizánětlivé léky pro snížení pravděpodobnosti výskytu těchto nežádoucích změn.

Signifikantně pomalejší vývoj osteoartrotických změn byl zaznamenán u kloubů léčených MSC z kostní dřeně. Zlepšení bylo patrné především na rentgenových snímcích. MSC z pupečníkové krve a placebo neměly na zpomalení progrese těchto změn žádný vliv. Vyšetření kloubní efuze ani histopatologické vyšetření neukázalo žádný signifikantní rozdíl mezi klouby léčenými MSC nebo injekcemi placeba.

 

MVDr. Markéta Slaná

8.6.2021

 

Zdroje:

Bertoni L, Jacquet-Guibon S, Branly T, Desancé M, Legendre F, Melin M, Rivory P, Hartmann DJ, Schmutz A, Denoix JM, Demoor M, Audigié F, Galéra P (2021): Evaluation of allogeneic bone-marrow-derived and umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells to prevent the development of osteoarthritis in an equine model. Int J Mol Sci., 22, 2499.

 

horse-6145980_640-1.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading