Novinky / Indukované pluripotentní kmenové buňky ve veterinární medicíně

Indukované pluripotentní kmenové buňky ve veterinární medicíně

Tým japonských vědců vedený profesorem Hatoyou představil v březnu tohoto roku průlomovou studii, ve které popsali metodu, jíž získali indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSCs) z mononukleárních buněk psí periferní krve. iPSCs jako první vytvořil profesor Yamanaka, který za tento objev získal v roce 2012 Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii.

iPSCs jsou původně již diferenciované buňky (tzv. unipotentní buňky), které byly přidáním genů kódujících transkripční faktory vráceny vývojově zpět do pluripotentního stavu. Tyto buňky jsou na rozdíl od mezenchymálních kmenových buněk schopny diferenciace v buňky jakékoliv tělní tkáně.

Pro vpravení potřebných genů do mononukleárních buněk periferní krve tým japonských vědců použil virové vektory. Protože se tyto vektory integrují do genomu hostitelské buňky, docházelo by k opětovné expresi genů pro transkripční faktory nutné pro pluripotenci buňky a hrozilo by vysoké riziko rakovinného bujení. K zajištění bezpečnosti těchto iPSCs museli proto vědci použít velmi specifický vektor, u kterého k integraci nedojde.

Vědci kultivací ověřili, že buňky jsou schopné růstu a dále postupně vytvořily zárodečné listy (entoderm, ektoderm a mezoderm), které jsou základem všech tkání a orgánů v těle.

Profesor Hatoya věří, že jejich metoda bude dále využita pro vývoj modelů různých zvířecích onemocnění a regenerační terapii ve veterinární medicíně.

 

Ing. Barbora Codlová

24.6.2021

Zdroj:

Kimura K., Tsukamoto M., Tanaka M., Kuwamura M., Ohtaka M., Nishimura K., Nakanishi M., Sugiura K., Hatoya S. (2021): Efficient reprogramming of canine peripheral blood mononuclear cells into induced pluripotent stem cells. Stem Cells and Development, 30, 79-90. doi: 10.1089/scd.2020.0084

Avecell-23.6..jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading