Novinky / Imunitně zprostředkovaná trombocytopenie u psů

Imunitně zprostředkovaná trombocytopenie u psů

Trombocyty neboli destičky jsou nejmenší krevní elementy, které se vytvářejí v kostní dřeni a následně se uvolňují do krve. Jejich funkcí je spouštění tvorby krevních sraženin. Destičky se shromažďují na místech krvácení, přilnou k poškozenému místu cévní stěny a vytvoří primární krevní zátku, která zastavuje nebo zpomaluje proudění krve. Destičky také uvolňují látky, které jsou potřebné pro krevní srážlivost, například fibrinogen.

Imunitně zprostředkovaná trombocytopenie (ITP) je systémové metabolické onemocnění, při kterém počet krevních destiček klesá pod referenční hodnoty, protože jsou napadány imunitním systémem pacienta. Patofyziologie ITP není zcela objasněna a může mít několik příčin, jako například snížení imunitní tolerance, tvorba protilátek proti specifickým glykoproteinům destiček, cytotoxicita
T-lymfocytů vůči vlastním destičkám, imunitně zprostředkovaná destrukce megakaryocytů v kostní dřeni.

Hlavními klinickými příznaky ITP jsou hemoragické stavy, mezi které patří petechie (malé krvácivé skvrny) po celém těle, které mohou progredovat do krvácení v oblasti kůže a sliznic.

Léčba ITP spočívá v dlouhodobém podávání kortikosteroidů a imunosupresiv, které zpomalují ničení buněk, přičemž nemusí vždy vést k vyléčení onemocnění. V některých případech, kdy je koncentrace destiček velmi nízká, je vhodné navíc provést celkovou transfuzi krve, aby se předešlo komplikacím.

Jako doplňková terapie ITP může sloužit také aplikace mezenchymálních kmenových buněk (MSC). MSC jsou prekurzory buněk s vysokou regenerační schopností a mohou se diferencovat do různých buněčných linií. Terapeutický potenciál MSC je přímo spojen s imunosupresivní schopností trombolytických makrofágů. MSC potlačují T-lymfocyty, které ničí destičky, a podporují tvorbu nových regulačních T-lymfocytů. Také potlačují zánět a podporují regeneraci poškozené tkáně. MSC jsou do poškozené tkáně mobilizovány pomocí homingu (usídlení). Jde o chemotaktický proces, kdy zánětem poškozená tkáň vyvolá migraci MSC a jejich usídlení na místě, kde mohou vyvíjet terapeutické účinky.

Nedávná studie popisuje použití alogenních MSC získaných z tukové tkáně v léčbě chronické ITP trvající déle než rok u trpasličího pinče. V této studii byly pacientovi nejprve nasazeny kortikosteroidy a imunosupresiva. Při jejich postupném vysazení nebo snižování dávek došlo k úbytku destiček a pacient měl krvácivé klinické projevy. Po zahájení infuzní léčby MSC byly dávky kortikosteroidů postupně snižovány, po druhé infuzi až na nulu. Imunosupresiva byla vysazena po třetí infuzi MSC. Počet destiček dosáhl referenčních hodnot bez používání léků. Po čtvrté infuzi MSC pacient podstoupil sérii testů ke sledování počtu destiček. Hodnoty destiček zůstávaly v referenčních mezích do 40. dne po poslední infuzi, pak mírně poklesly, ale bez potřeby užívání kortikosteroidů nebo imunosupresiv a bez klinických projevů.

Výše uvedená studie ukázala, že alternativní léčba ITP pomocí MSC má velký potenciál. Zatímco klasická terapie se snaží omezit ničení zralých buněk pomocí imunosuprese, léčba pomocí MSC má imunomodulační efekt, který je navíc spojený se zvýšenou produkcí destiček. U postiženého zvířete zvýšila a udržela počet krevních destiček regenerativním způsobem. Ve srovnání se skupinou psích pacientů na imunosupresivní léčbě bylo patrné klinické zlepšení postiženého zvířete včetně zvýšení kvality jeho života.

 

MVDr. Mária Vinczeová

 

Zdroj:

Santi PR, França MR, Milistetd M (2023): Treatment of chronic immunomediated thrombocytopenia with mesenquimal stem cells in dog – case report. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 75, 221–226. doi: 10.1590/1678-4162-12445

 

 

 

 

 

miniature-pinscher-g61de7d7a9_1280-1200x800.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading