Novinky / Felínne refraktórne stomatitídy

Felínne refraktórne stomatitídy

Felínna refraktórna (gingivo)stomatitída môže skončiť totálnou extrakciou zubov.  V niektorých prípadoch však ani tento zákrok nemusí viesť k úplnému uzdraveniu.

Chronické gingivostomatitídy

Ochorenie, s doteraz neúplne objasnenou etiológiou, veľmi bolestivým a zdĺhavým zápalovým priebehom s dopadom na celkový stav pacienta, tak by sa dala stručne, laicky charakterizovať táto diagnóza. Majitelia mačiek a veterinárny lekári, ktorí už majú skúsenosti s liečbou stomatitídy, vedia čo všetko obnáša a koľko času zaberie, zvlášť keď prognóza je kvôli počtu neúspešne liečených pacientov označovaná ako „neistá“.

Chronické gingivostomatitídy bývajú najčastejšie spojované s nevyváženou reakciou imunitného systému, postihnutí jedinci bývajú často pozitívne testovaní na prítomnosť felínnych vírusov. V počiatočnom štádiu môže byť spúšťačom bakteriálna infekcia pochádzajúca zo zanedbanej hygieny chrupu, a nemal by byť opomenutý ani vplyv parazitárnej invázie. Boli zaznamenané aj prípady, kde stomatitída prebiehala spoločne s patologickými metabolickými a hormonálnymi procesmi (Cushingov syndróm, diabetes melitus).

Zvýšená citlivosť mačiek na bolesť, následná strata apetítu a znížený príjem potravy dotvárajú patologický obraz postupu choroby. V tej najťažšej forme dochádza k eróziám až ulceráciám povrchu ďasien. Keď zoberieme do úvahy kritický stav organizmu mačiek pri absencii potravy čo i len 24 hodín, je jasné že trendy vo veterinárnej medicíne sa uberajú smerom k vývoju nových účinnejších terapeutických riešení.

Terapia

Štandardne sa aplikujú protizápalové lieky, nesteroidné antiflogistiká bývajú neúčinne voči pôsobeniu imunitného systému a sú nahradzované steroidmi, bez ohľadu na neblahé vedľajšie účinky. Nevyhnutné je antibiotické krytie liekmi dobre penetrujúcimi aj do kostných štruktúr zubných lôžok. Často ale pri rekurentných stomatitídach býva potrebné realizovať (parciálnu) totálnu extrakciu zubov. Ani táto „posledná“ voľba štandardnej terapie však nemusí bezvýhradne znamenať úspech. V súčasnosti je viacero pacientov bez zlepšenia zdravotného stavu aj po takomto zákroku.

Terapia kmeňovými mezenchymálnymi bunkami (MSC) ponúka prinajmenšom nádej pre majiteľov mačiek s touto diagnózou a zlou prognózou aj po vytrhaní všetkých zubov. Zároveň načrtáva ďalšie možnosti vývoja veterinárnej medicíny v praxi. Aj keď doterajšie štúdie klinických prípadov vo svete uvádzajú určité percento mačacích pacientov, ktorí neboli úspešne vyliečení ani po aplikácií MSC, počet tých vyliečených ich jednoznačne prevyšuje. V niektorých štátoch sa táto metóda už v praxi využíva bežne. Minimálne imunomodulačná schopnosť týchto buniek pri potlačení imunitne sprostredkovaného zápalu bez rizík vedľajších vplyvov ponúka významnú výhodu formou náhrady steroidných prípravkov. Bez povšimnutia v tomto prípade nezostane ani ich reparačná aktivita v procese hojenia ďasien a kostného podkladu. K úspechu liečby prispieva aj schopnosť produkcie antimikrobiálnych bielkovín uplatňujúcich sa proti gram-pozitívnym ale aj gram-negatívnym baktériám. Štúdie aplikácie MSC pacientom so stomatitídou ešte v počiatočnom štádiu ochorenia (pred extrakciou zubov) neboli zatiaľ zverejnené. Potenciál mezenchymálnych kmeňových buniek v terapii felínnych gingivostomatitíd tak ostáva neúplne preskúmaný.

Zdroj:

Stem Cells Transl Med. 2017 Aug; 6(8): 1710–1722. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5689767/

Therapeutic Efficacy of Fresh, Allogeneic Mesenchymal Stem Cells for Severe Refractory Feline Chronic Gingivostomatitis

Boaz Arzi,corresponding author 1 Kaitlin C. Clark, 2 Ayswarya Sundaram, 2 Mathieu Spriet, 1 Frank J.M. Verstraete, 1 Naomi J Walker, 2 Megan R. Loscar, 3 Nasim Fazel, 4 William J. Murphy, 4 Natalia Vapniarsky, 5 and Dori L. Borjesson 2

macka2.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading