Novinky / Efekt mezenchymálních kmenových buněk v léčbě degenerativního onemocnění chlopní

Efekt mezenchymálních kmenových buněk v léčbě degenerativního onemocnění chlopní

Degenerativní onemocnění atrioventrikulárních chlopní je nejčastější onemocnění srdce u psů a tvoří 70 % diagnostikovaných srdečních poruch. Častěji a hůře postižena je chlopeň mitrální, trikuspidální chlopeň bývá postižena vzácně nebo zároveň s mitrální. Nejvíce jsou postižena malá plemena psů, téměř u každého z nich se s věkem vyskytne určitý stupeň této změny. Insuficience chlopní vede časem k remodelaci a dilataci srdečních komor a předsíní a narušení funkce srdce. Klinicky se projevuje kašlem, dušností, sníženou aktivitou zvířete, intolerancí zátěže, v těžších případech se může vyskytnout ascites a kolaps zvířete.

Mezenchymální kmenové buňky (MSCs) jsou díky svým vlastnostem hojně využívány v regenerativní medicíně. Efekt je prokázán v oblasti léčby pohybového aparátu, v menší míře a s variabilními výsledky byl zkoumán přínos v léčbě akutních a chronických orgánových změn (např. ledviny, játra, pankreas).

Ve studii zabývající se využitím MSCs při léčbě degenerativního onemocnění psích srdečních chlopní byly použity alogenní MSCs pocházející z pulpy mléčných zubů štěňat. Intravenózní aplikace byla opakována dvakrát v rozmezí 14 dní. Studie se účastnilo 20 zvířat (10 z nich tvořilo kontrolní skupinu). Jedna skupina dostávala po dobu studie klasickou medikamentózní léčbu (diuretika, inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu, pozitivní inotropika) a MSCs, kontrolní skupina pouze léky bez aplikace MSCs. Hodnocení zahrnovalo dotazník pro majitele, klinické vyšetření, základní hematologické a biochemické vyšetření, měření krevního tlaku, rentgeny hrudníku, elektrokardiografii (EKG) a echokardiografii (ECHO).

Tepová frekvence a tlak krve zůstaly během celé studie u všech zvířat stabilní. Nebyl prokázán rozdíl mezi kontrolní skupinou a zvířaty léčenými MSCs co do výskytu arytmií a rentgenologických změn. Došlo ke zlepšení některých echokardiografických parametrů (ejekční frakce, LVID, snížení LA/Ao), jež poukazují na úpravu dilatace levého atria a zlepšení srdeční kontraktility. Majitelé zvířat popisovali zlepšení stavu a kvality života svých svěřenců.

Mechanismus účinku není jasný – může se uplatňovat schopnost diferenciace MSCs do specializovaných typů, schopnost sebeobnovy a parakrinní efekt (produkce látek s antiapoptotickým a antifibrotickým účinkem, podporujících neovaskularizaci, redukujících zánět a ovlivňujících remodelaci).

Tato studie ukazuje určitý potenciál MSCs pro využití v alternativní nebo přídatné léčbě degenerativního onemocnění chlopní u psů, ale je potřeba dalšího zkoumání, které by účinnost MSCs v této indikaci potvrdilo.

9. 4. 2021

MVDr. Markéta Slaná

 

Zdroj:

Petchdee S, Sompeewong S. (2016): Intravenous administration of puppy deciduous teeth stem cells in degenerative valve disease. Veterinary World, 9, 1429-1434. doi: 10.14202/vetworld.2016.1429-1434.

1dog-2785087_1280.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Klubalová
E-mail: anezka.klubalova@mc-praha.cz

Veterinární lékař
MVDr. Mária Vinczeová
E-mail: maria.vinczeova@mc-praha.cz


kontaktní formulář

  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru  Loading