Novinky / Léčba infekční peritonitidy koček (FIP) – blýská se na lepší časy?

Léčba infekční peritonitidy koček (FIP) – blýská se na lepší časy?

Infekční peritonitida je velmi závažný zdravotní stav koček způsobený mutací poměrně běžného kočičího koronaviru FCoV (z anglického feline coronavirus). Vzhledem k probíhající pandemii lidského koronaviru SARS-CoV-2 se pozornost vědců zaměřila i na koronavirová onemocnění zvířat a jejich potenciální léčbu.

FCoV má dva biologické subtypy – FIPV, tj. virus infekční peritonitidy, a FECV, tj. enterický koronavirus. Tyto koronavirové subtypy se liší na genetické úrovni. Smrtelná varianta FIPV vzniká mutací chronického FECV, kdy dochází k adici přibližně 300 párů bází genetického kódu a mění se cílová tkáň viru i jeho virulence a patogenita. FIPV se rozvíjí u přibližně 7–14 % koček nakažených FCoV, potažmo FECV. Celková prevalence FCoV u koček je poměrně málo prozkoumaná, ale dle výzkumů provedených v chovatelských stanicích a útulcích v Evropě jsou pravděpodobné velmi vysoké prevalence (až kolem 75 %). Na rozdíl od lidského SARS-CoV-2, který patří k rodu beta koronavirů, je kočičí koronavirus zařazován do rodu alfa koronavirů. Oba rody mají rozdílnou receptorovou afinitu a liší se především v biochemickém principu vazby na hostitelskou buňku. Jejich léčba by ale mohla probíhat na podobných principech, což je jeden z důvodů, proč je výzkum FCoV prioritizován ve veterinárních výzkumech i v posledních 3 letech.

Slibným kandidátem pro léčbu FIPV se ukázala být látka GS-441524, fungující jako nukleosidový analog. Je jednou z aktivních sloučenin v dnes již široce známém léku Remdesivir, který byl ovšem schválen jen pro humánní medicínu. Iniciální klinické studie využívaly GS-441524 v tekuté formě se subkutánní aplikací, v místech vpichu však docházelo k nežádoucím reakcím. Krentz et al. (2021) poprvé podali látku GS-441524 perorálně ve formě tabletky pod názvem Xraphconn®. Studie účinku byla prováděna jak in vitro, tak in vivo. V obou případech byl prokázán silný inhibiční účinek léku na replikaci viru FIPV. U všech z 18 testovaných koček pozitivních na FIPV došlo po 84 dnech podávání léku Xraphconn® k markantnímu zlepšení zdravotního stavu. Během terapie byla zvířata kontinuálně sledována laboratorními testy a četné výsledky nasvědčují, že virová nálož i replikace viru se během užívání Xraphconn® radikálně snížily. Jedno ze zvířat ovšem vykazovalo klinické příznaky i po léčbě, a to pravděpodobně kvůli selhávajícím ledvinám (v tomto stavu zvíře bylo do studie již zapojeno). Jeho celkový zdravotní stav pravděpodobně neumožnil léčivo plně metabolizovat. Nicméně zvíře bylo i po 99 dnech naživu a FIPV se již znovu neprojevil. Nebyly zaznamenány žádné závažné vedlejší účinky léku a po 99 dnech od užití poslední tablety nedošlo u testovaných zvířat k žádným recidivám.

Tato studie a vyvinutý lék by mohly přinést pokrok v léčbě onemocnění FIP smrtelného pro kočky a zároveň mohou pomoci osvětlit procesy inhibice koronavirových onemocnění u savců.

 

Ing. Johana Hrnková

03.02.2022

Zdroje:

Benetka V., Kübber-Heiss A., Kolodziejek J., Nowotny N., Hofmann-Parisot M., Möstl K. (2004): Prevalence of feline coronavirus types I and II in cats with histopathologically verified feline infectious peritonitis. Veterinary Microbiology, 99, 31–42. doi: 10.1016/j.vetmic.2003.07.010

Klein-Richers U., Hartmann K., Hofmann-Lehmann R., Unterer S., Bergmann M., Rieger A., Leutenegger C., Pantchev N., Balzer J., Felten S. (2020): Prevalence of feline coronavirus shedding in German catteries and associated risk factors. Viruses, 12, 1000. doi: 10.3390/v12091000

Krentz D., Zenger K., Alberer M., Felten S., Bergmann M., Dorsch R., Matiasek K., Kolberg L., Hofmann-Lehmann R., Meli M.L., Spiri A.M., Horak J., Weber S., Holicki C.M., Groschup M.H., Zablotski Y., Lescrinier E., Koletzko B., von Both U., Hartmann K. (2021): Curing cats with feline infectious peritonitis with an oral multi-component drug containing GS-441524. Viruses, 13, 2228. doi: 10.3390/v13112228

.

 

cat-1045782_1920-1200x819.jpg

kontaktujte nás


Medicínské centrum Praha s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČ: 25032119, DIČ: CZ25032119
č. ú.: 1966496379/0800

Tel.: +420 270 003 562 / 564
Fax: +420 225 152 036
Email: info@avecell.cz


Recepce
Iva Vepřeková
Tel.: +420 270 003 562 / 564
E-mail: iva.veprekova@mc-praha.cz

Sekretariát
Adéla Vojvodová
Tel.: +420 270 003 589
adela.vojvodova@mc-praha.cz

Vedoucí laboratoře
Ing. Anežka Palmová
E-mail: anezka.palmova@mc-praha.cz

Odborný asistent 
MVDr. Lucie Formanová
E-mail: lucie.formanova@mc-praha.cz


kontaktní formulář  Iva Vepřeková

  recepce


  +420 270 003 562
  +420 270 003 564
  iva.veprekova@mc-praha.cz


  Bc. Lucie Maiwaldová

  office manager


  +420 270 003 589
  lucie.maiwaldova@
  mc-praha.cz  Přihlásit se k odběru newsletteru

  Loading