Léčba koček

Kazuistika pacientů Avecell, klikněte zde.

Avecell - léčba kmenovými buňkami u zvířat

Mezenchymální kmenové buňky lze použít i v regenerativní medicíně  koček.

U koček se využívá především imunomodulačních vlastností mezenchymálních kmenových buněk k léčbě autoimunitních onemocnění a hypersenzitivních reakcí. Imunosuprese je způsobená produkcí TGF-β, aktivací regulačních T-lymfocytů a dále také působením na dendritické buňky, u kterých snižují jejich schopnost exprimovat na svém povrchu antigen.

Pozitivní účinky této terapie jsou podloženy klinickými studiemi, které se zaměřily na terapii IBD, chronického selhávání ledvin a astmatu u koček pomocí autologních či alogenních mezenchymálních kmenových buněk.

Léčbu kmenovými buňkami lze použít i u nemocí kloubů, nicméně u koček nebyla tato indikace není příliš častá.

Pro zajištění vysoké kvality buněčného přípravku Avecell® jsou mezenchymální kmenové buňky pocházející z kostní dřeně kultivovány v laboratoři za velmi přísných podmínek. Vzniklý injekční roztok obsahuje vykultivované mezenchymální buňky v autologní krevní plazmě.

Pokud je indikací k podání kmenových buněk léčba autoimunitních onemocnění a hypersenzitivních reakcí, je buněčný přípravek podáván intravenózně.

 

Odběr kostní dřeně u kočky

 Prezentace

 prezentace odběr kočka

 

 

 

 

 

Video