Seznam stránek pro štítek: ZOO

Zoologické zahrady

 

Naším cílem je pomáhat zoologickým zahradám při záchraně vzácných a ohrožených živočišných druhů před vyhynutím a při obnově již vyhynulých živočišných druhů pomocí genového inženýrství. AVECELL® sdružuje tým odborníků specializujících se na problematiku a léčbu pomocí kmenových buněk ve veterinární medicíně.

Živočišné druhy vymírají v alarmujícím měřítku. Ve světě se na obnovu již vyhynulých živočišných druhů prostřednictvím klonování zárodečných buněk zaměřuje řada výzkumů. Pokud však nejsou k dispozici zárodečné buňky, lze využít geneticky modifikované kmenové buňky. Tak tomu bylo např. v případu vyhynulého nosorožce bílého z roku 2018, kdy se tým výzkumníku snaží obnovit tento vyhynulý druh pomocí indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSC). V České republice tuto službu jako jediný umožňuje AVECELL®.

Naše laboratoře zajistí správný odběr kmenových nebo zárodečných buněk a jejich profesionální uchování v laboratorních podmínkách, které máme certifikovány Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL). Pomocí somatických buněk (fibroblastů) odebíraných ze zvířat umíme produkovat linie iPSC, které tvoří základ pro generování zárodečných buněk (spermie, vajíčko). Provádíme také genetické vyšetření v rámci příbuzenského křížení pro předvídání rizik a komplikací při reprodukci. Tato včasná zjištění pomáhají předejít vzniku takových živočišných jedinců, kteří by mohli mít vrozené genetické onemocnění právě jako následek křížení mezi příbuznými jedinci, známé též jako inbreeding. Tím pádem nebude docházet k ohrožení zdravého genofondu v dané populaci živočišných jedinců.