Seznam stránek pro štítek: zánět šlach

Léčba koní

 

Kazuistika pacientů Avecell, klikněte zde.

Avecell - léčba kmenovými buňkami u koníLéčba koní kmenovými buňkami

Terapie mezenchymálními kmenovými buňkami je u koní velmi efektivní především při poranění šlach a chrupavek. Výhodou této terapie je rychlost a kvalita zhojení poškozené tkáně. Při běžně používaných terapiích dochází ke vzniku jizvovité tkáně a tvorbě kolagenu III, jenž nemá zdaleka takovou elasticitu jako původní šlacha. Proto také dochází k častým opakovaným zraněním na již zhojené šlaše, avšak nikoli v místě jizvovitého zhojení šlachy, ale nad nebo pod místem primárního poranění.

Po aplikaci mezenchymálních kmenových buněk do zraněné šlachy se tyto buňky diferencují na tenocyty (základní stavební buňky šlachy) a vznikají kolagenní vlákna typu I, která navrací šlaše původní elasticitu. Znamená to tedy, že terapie s využitím mezenchymálních kmenových buněk navrací původní složení tkáně a snižuje riziko sekundárního zranění šlachy. 

Výsledky nedávných studií dokázaly, že nejenom kvalita, ale i rychlost hojení jsou přednosti, které vyzdvihují buněčnou terapii na vrchol všech doposud využívaných způsobů léčby tohoto nepříjemného onemocnění, které může výrazně ohrozit kariéru a celkový stav koně.

 

 

Odběr kostní dřeně

1. Odběrový set

Avecell - Odběrový set pro odběr kostní dřeně

Mezenchymální kmenové buňky se získávají izolací z kostní dřeně, která je zvířeti odebrána v sedaci a lokální anestezii. Odběrový set Avecell® obsahuje spotřební materiál, který je nezbytný pro odběr kostní dřeně, ale není vybaven desinfekcí pro přípravu operačního pole. Odběrový set obsahuje: sterilně zabalenou jehlu na odběr kostní dřeně, sterilně zabalenou jehlu na odběr periferní krve, 2x injekční stříkačku s protisrážlivým roztokem pro kostní dřeň a periferní krev, sterilní rukavice, 2 sekundární obaly, 2 sterilně zabalené zátky, 2 lepící štítky „Odběr“ pro označení injekčních stříkaček s odebraným materiálem, podrobné informace k odběru materiálu a formuláře (Odběr materiálu, Veterinární předpis, Předávací protokol).

Exspirace odběrového setu je 24 hodin od jeho přípravy.

 

 2. Odběr kostní dřeně – volba anestezie a sedace

Avecell - Odebírající veterinář zvolí vhodnou anesteziiOdběr se provádí ve stáji na sledovaném zvířeti v lokální analgesii z tuber coxae. Kostní dřeň se odebírá do jedné ze sterilních stříkaček z odběrového setu, které obsahují již namíchanou směs heparinu a fyziologického roztoku. U koní lze pro sedaci aplikovat např. 0,012 mg/kg ž. hm. Domidine (Detomidini hydrochloridum), 0,025 mg/kg ž. hm. Butomidor (Butorphanoli hydrogenotartras), případně lze použít jiná sedativa zajišťující obdobný účinek.

 

 

 3. Odběr kostní dřeně – lokalizace místa vpichu, příprava operačního pole a provedení lokální anestezie

Avecell - Veterinář lokalizuje místo vpichu jehly pro odběr kostní dřeně

Pro samotný odběr kostní dřeně je klíčová lokalizace místa vpichu odběrové jehly na tuber coxae. Po vyhledání optimálního místa následuje příprava operačního pole: oholení, umytí betadinovým mýdlem, 3x desinfekce chirurgickým roztokem Betadine. V místě odběru je poté provedena lokální anestezie cca 5 ml Lidocaine (2%).

 

 

 

4. Odběr kostní dřeně – aspirační biopsie

Avecell  - Odběr kostní dřeně aspirační biopsií

Odběr kostní dřeně se provádí pomocí bioptické jehly aspirační biopsií (jehla je součástí odběrového setu Avecell®). Po proniknutí do dřeňové dutiny os ilii přes tuber coxae je z jehly vytažen zaváděcí trokar a následně nasazena připravená 50ml injekční stříkačka (stříkačka s již namíchanou směsí heparinu a fyziologického roztoku z odběrového setu Avecell®). Aspirací je naplněna injekční stříkačka, cca 3–30 ml. Po aspiraci a vytažení odběrové jehly se na místo odběru přiloží kompresní gáza, která je fixována pomocí operfixu.

Do druhé stříkačky je asepticky odebrána periferní krev zvířete, cca 40 ml.

 

 5. Označení odebraného materiálu, vložení do termoboxu a zapnutí dataloggeru

Avecell - Správné označení a uložení odebraného materiálu

Po odběru je nezbytné veškerý odebraný materiál označit štítky (předtištěné štítky jsou součástí odběrového setu Avecell®). Na štítcích se vyplňuje datum a čas odběru, typ materiálu a druh zvířete.  Pokud jsou štítky znehodnoceny, je možné použít jakékoliv jiné, na které je třeba ručně vypsat všechny potřebné údaje (číslo ID, datum a čas odběru, typ materiálu, druh zvířete). Odběrové stříkačky, které jsou označeny štítky a jednotlivě uložené v sekundárních obalech, se následně vkládají do nachlazeného termoboxu a současně je zapnut datalogger pro monitorování teploty během přepravy.

 

6. Vyplnění formulářů

AVECELL formulářePo vložení odebraného materiálu do termoboxu je potřeba vyplnit přiloženou záznamovou dokumentaci, tzn. 2 originály formuláře Veterinární předpis a průpisový formulář Odběr materiálu, do něhož zaznamenáte průběh odběru. Vyplněný originál Odběr materiálu a jeden originál Veterinární předpis se následně odevzdá spolu s odebraným materiálem výrobci. Druhý originál Veterinární předpis si ponechá veterinární lékař, bude vyžadovánpři převzetí hotového produktu Avecell®.

 

 

7. Transport materiálu do Avecell®

 

Odebraný materiál (kostní dřeň i periferní krev zvířete) je nezbytné dopravit do laboratoře do 12 hodin od odběru v požadované teplotě +2 až +8 °C. K transportu je proto využíván kalibrovaný termobox, jenž potřebnou teplotu udržuje po celou dobu přepravy. Před vložením odebraného materiálu je třeba zajistit, aby byl termobox již nachlazen na požadovanou teplotu. Proto je nutné připojit termobox ke zdroji elektrické energie dostatečně dlouhou dobu před odběrem, cca 2-3 h.

Laboratoř AVECELL

Termobox s odebranými vzorky by měl být doručen do laboratoře Avecell®co nejdříve, nejpozději však do 12 hodin po odběru. Přeprava buněk je po celou dobu převozu do laboratoře monitorována dataloggerem, který je umístěn společně
s odebraným materiálem v termoboxu. Teplota v termoboxu je udržována
v rozmezí +2 až +8 °C. Po ukončení dopravy a při předání materiálu do laboratoře vyplníte s pracovníkem příjmu formulář Předávací protokol

V případě dotazů či potíží při odběru kontaktujte MVDr. Trundu na telefonním čísle: + 420 737 374 784.

 

 

Aplikace léčivého přípravku

1. Správné uchování produktu před aplikací

O ukončení výroby objednané šarže produktu Avecell® budete s dostatečným časovým předstihem informováni a současně s Vámi bude sjednán termín a místo předání. Vzhledem k omezené době exspirace produktu Vás prosíme o dodržení dohodnutého termínu.  Pro přepravu produktu je opět využíván nachlazený termobox (+2 až +8 °C) a datalogger, tak aby bylo možné zajistit správné podmínky uchování a přepravy produktu až do doby jeho aplikace zvířeti.

Exspirace produktu Avecell® je 12 hodin od jeho přípravy.

 

2. Příbalová informace

Příbalová informace AVECELL

Každá vyrobená šarže produktu Avecell® je opatřena příbalovou informací, jež obsahuje všechny důležité údaje Vaší konkrétní šarže. Před podáním produktu zvířeti, prosíme, čtěte pozorně tuto příbalovou informaci.

 

 

 

 

3. Klinické vyšetření zvířete

Avecell  - Klinické vyšetření před aplikací

Před aplikací produktu je nezbytné zvíře vyšetřit a vyloučit systémová onemocnění.

 

 

 

 

4. Aplikace produktu

Aplikace buněčného přípravku AVECELL

Před aplikací doporučujeme stříkačku s produktem mírně protřepat, poté odstranit zátku a nasadit sterilní jehlu, kterou použijete pro aplikaci. Aplikujte produkt v souladu s příbalovou informací, dle indikací a klinického stavu zvířete.

 

 

 

5. Vrácení termoboxu a dataloggeru do Avecell®

Po aplikaci, nejpozději do 48 hodin, prosíme, vraťte termobox a datalogger zpět do Avecell®.

 

Prezentace

Odběr kostní dřeně u koně

 prezentace odběr kůň2

 

 

 

 

Aplikace produktu u koně

prezentace aplikace kůň

 

 

 

 

 

 

 

Video

 Odběr kostní dřeně u koně

 

Aplikace produktu u koně