Seznam stránek pro štítek: odběr kostní dřeně

Léčba psů

Kazuistika pacientů Avecell, klikněte zde.

Avecell - léčba kmenovými buňkami u psů

U psů lze použít mezenchymální kmenové buňky pro terapii poranění šlach, kloubů, osteoartrózy a dalších nemocí kloubů. Výrazné pokroky byly zaznamenány i v oblasti využití imunomodulačních vlastností mezenchymálních kmenových buněk k léčbě autoimunitních onemocnění a hypersenzitivních reakcí.

Je známé, že kmenové buňky mají imunomodulační i imunosupresivní účinky. Mezenchymální kmenové buňky mají velmi podobné účinky na primární i sekundární imunitní odpověď organismu. Tohoto potenciálu lze využít k útlumu nežádoucího zánětu či autoimunitních poruch. Imunosuprese je způsobená vysokou produkcí TGF-β, aktivací regulačních T-lymfocytů a dále také působením na dendritické buňky, u kterých snižují jejich schopnost exprimovat na svém povrchu antigen.

Velkou výhodou použití buněčné terapie v léčbě ortopedických onemocnění
a poranění je rychlá obnova funkce tkáně a kvalita zhojení. Po aplikaci buněčného přípravku do zraněné šlachy se mezenchymální kmenové buňky diferencují na tenocyty (základní stavební buňky šlachy) a vznikají kolagenní vlákna typu I, která navrací šlaše původní elasticitu. Při doposud využívaných terapiích dochází ke vzniku jizvovité tkáně a tvorbě kolagenu III, jenž nemá zdaleka takovou elasticitu jako původní šlacha.

V laboratoři jsou z kostní dřeně kultivovány mezenchymální kmenové buňky za přísných podmínek, aby byla zajištěna vysoká kvalita buněčného přípravku Avecell®. Injekční roztok obsahuje vykultivované mezenchymální buňky v autologní krevní plazmě.

Intraartikulární aplikace buněčného přípravku je prováděna v celkové anestezii. Pokud je indikací k podání kmenových buněk léčba autoimunitních onemocnění a hypersenzitivních reakcí, tak je buněčný přípravek podáván intravenózně.

 

Odběr kostní dřeně

1. Odběrový set

Odběrový set připravený pro odběr kostní dřeněMezenchymální kmenové buňky se získávají izolací z kostní dřeně, která je zvířeti odebrána v sedaci a lokální anestezii. Odběrový set Avecell® obsahuje spotřební materiál, který je nezbytný pro odběr kostní dřeně, ale není vybaven desinfekcí pro přípravu operačního pole. Odběrový set obsahuje: sterilně zabalenou jehlu na odběr kostní dřeně, sterilně zabalenou jehlu na odběr periferní krve, 2x injekční stříkačku s protisrážlivým roztokem pro kostní dřeň a periferní krev, sterilní rukavice, 2 sekundární obaly, 2 sterilně zabalené zátky, 2 lepící štítky „Odběr“ pro označení injekčních stříkaček s odebraným materiálem, podrobné informace k odběru materiálu a formuláře (Odběr materiálu, Veterinární předpis, Předávací protokol).

Exspirace odběrového setu je 24 hodin od jeho přípravy.

 

2. Odběr kostní dřeně – volba anestezie

Volba anestezie a analgezie je na uvážení veterináře, doporučujeme zákrok provádět v celkové anestezii.

3. Odběr kostní dřeně – aspirační biopsie

Odběr proveďte pomocí bioptické jehly aspirační biopsií. U psů záleží odebrané množství kostní dřeně na jejich velikosti a váze. Nejčastěji se volí pro odběr kraniolaterální strana proximální třetiny humeru. Po vyhledání optimálního místa následuje příprava operačního pole: oholení, umytí betadinovým mýdlem, desinfekce chirurgickým roztokem Betadine. Odběr kostní dřeně se provádí pomocí bioptické jehly aspirační biopsií (jehla je součástí odběrového setu Avecell®). Po proniknutí do dřeňové dutiny je z jehly vytažen zaváděcí trokar a následně nasazena připravená  injekční stříkačka (stříkačka s již namíchanou směsí heparinu a fyziologického roztoku z odběrového setu Avecell®). Aspirací je naplněna injekční stříkačka.

Do druhé stříkačky je asepticky odebrána periferní krev zvířete, cca 10 ml, dle velikosti zvířete.

 4. Označení odebraného materiálu, vložení do termoboxu a zapnutí dataloggeru

Po odběru je nezbytné veškerý odebraný materiál označit štítky (předtištěné štítky jsou součástí odběrového setu Avecell®). Na štítcích se vyplňuje datum a čas odběru, typ materiálu a druh zvířete.  Pokud jsou štítky znehodnoceny, je možné použít jakékoliv jiné, na které je třeba ručně vypsat všechny potřebné údaje. Odběrové stříkačky, které jsou označeny štítky a jednotlivě uložené v sekundárních obalech, se následně vkládají do nachlazeného termoboxu a současně je zapnut datalogger pro monitorování teploty během přepravy.

 


5. Vyplnění formulářů

Po vložení odebraného materiálu do termoboxu je potřeba vyplnit přiloženou záznamovou dokumentaci, tzn. 2 originály formuláře Veterinární předpis a průpisové formuláře Odběr materiálu a Předávací protokol do MCP. Vyplněný originál formulářů Odběr materiálu a Předávací protokol do MCP a jeden originál formuláře Veterinární předpis se následně odevzdá spolu s odebraným materiálem výrobci. Druhý originál Veterinární předpis si ponechá veterinární lékař, bude vyžadován při převzetí hotového produktu Avecell®.

 

6. Transport materiálu do Avecell®

Odebraný materiál (kostní dřeň i periferní krev zvířete) je nezbytné dopravit do laboratoře do 12 hodin od odběru v požadované teplotě +2 až +8 °C. K transportu je proto využíván kalibrovaný termobox, který potřebnou teplotu udržuje po celou dobu přepravy. Před vložením odebraného materiálu je třeba zajistit, aby byl termobox již nachlazen na požadovanou teplotu. Proto je nutné připojit termobox ke zdroji elektrické energie dostatečně dlouhou dobu před odběrem (cca 2-3 h).

Termobox s odebranými vzorky by měl být doručen do laboratoře Avecell® co nejdříve, nejpozději však do 12 hodin po odběru. Přeprava buněk je po celou dobu převozu do laboratoře monitorována dataloggerem, který je umístěn společně
s odebraným materiálem v termoboxu. Teplota v termoboxu je udržována
v rozmezí +2 až +8 °C. Po ukončení dopravy a při předání materiálu do laboratoře vyplníte s pracovníkem příjmu formulář Předávací protokol do MCP

 

Aplikace léčivého přípravku

  1. Správné uchování produktu před aplikací

O ukončení výroby objednané šarže produktu Avecell® budete s dostatečným časovým předstihem informováni a současně s Vámi bude sjednán termín a místo předání. Vzhledem k omezené době exspirace produktu Vás prosíme o dodržení dohodnutého termínu.  Pro přepravu produktu je využíván nachlazený termobox (+2 až +8 °C) a datalogger, tak aby bylo možné zajistit správné podmínky uchování a přepravy produktu až do doby jeho aplikace zvířeti.

Exspirace produktu Avecell® je 12 hodin od jeho přípravy.

  1. Příbalová informace

Každá vyrobená šarže produktu Avecell® je opatřena příbalovou informací, která obsahuje všechny důležité údaje ke konkrétní šarži. Před podáním produktu zvířeti čtěte pozorně tuto příbalovou informaci.

  1. Klinické vyšetření psa

Před aplikací produktu je nezbytné zvíře vyšetřit a vyloučit systémová onemocnění.

  1. Aplikace produktu

Stříkačku s produktem mírně protřepejte. Sundejte sterilní zátku a nasaďte místo ní sterilní jehlu, kterou budete produkt aplikovat. Aplikujte produkt v souladu s příbalovou informací, dle indikací a klinického stavu zvířete.

  1. Vrácení termoboxu a dataloggeru do Avecell®

Po aplikaci, nejpozději do 48 hodin, vraťte prosím termobox a datalogger zpět do Avecell®.