Konference, semináře a kurzy

19.6. 2018: EXBIO 2018 – Detekce proliferace lymfocytů metodou průtokové cytometrie (Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i., Praha 4 Krč)

4.-8.6.2018: Microbiome and Metagenome Data analysis workshop (České Budějovice)

 5. – 6. 3. 2018: II. BD Den – Seminář o využití průtokové cytometrie v klinických a výzkumných aplikacích (Kongresové centrum, Praha)

25. – 27. 1. 2018: Veterinary sport horse congres Amsterdam (Amsterdam)

7.4. 2017: Onemocnění kopyta vyžadující chirurgická řešení (Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové)

11.- 12. 3. 2017: Geriatrický pacient (Kongresové centrum Jezerka, Seč)

21.11. 2016: Infekční onemocnění koní (SVÚ Praha)

8.4. 2016: Ošetření ran končetin koní (Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové)

5. – 6. 3. 2016: Chirurgie koní v terénních podmínkách, Dwayne H. Rodgerson, DVM, MS, DACVS (Kongresové centrum Jezerka, Seč)

21. – 23. 10. 2015: World Conference on Regenerative Medicine (aktivní účast: Poster: Isolation and cultivation of mesenchymal stem cells from various sources in different animal species) (Liepzig, Germany)

24. 27. 6. 2015: International Society for Stem Cell Research (ISSCR) annual meeting 2015 (aktivní účast: Poster: The Volume of Mesenchymal Stem Cells in the Peripheral Blood in Horses is Associated with Physical Stress) (Stockholm, Sweden)

17. 4. 2015: Základy diagnostiky kulhání u koně (ČHS, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové)

9.  10. 10. 2014: Fraunhofer Life Science Symposium 2014 (aktivní účast: Poster presentation: The Volume of Mesenchymal Stem Cells in the Peripheral Blood in Horses is Associated with Physical Stress) (Leipzig, Germany)

23. 26. 4. 2014: 20th ISCT Annual Meeting (aktivní účast: Poster presentation) (Paris, France)

30. 3. 2. 4. 2014: 40th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (Milano, Italy)

15.  16. 3. 2014: Sportovní medicína a základy kardiologie koní (ČHS, Seč)

23. 25. 10. 2013: World Conference on Regenerative Medicine (aktivní účast: Oral Presentation) (Leipzig, Germany)

21. 24. 9. 2013: Analytická cytometrie VII (konference) (Mikulov)

8. 11. 9. 2013: ISCT North America 2013 (aktivní účast Poster: The Use of Mesenchymal Stem Cells for the Treatment of Tendonitis in Horse)

10. 11. 6. 2013: Průkaz regulačních T buněk (Tregs) průtokovou cytometrií (kurz) (Praha) 

1. 6. 2013: Diagnostická anestézie a intraartikulární injekce u koní (VFU Brno)

23. 24. 5. 2013: Bioarchive 2013 (Liége, Belgium)

9. 10. 3. 2013: Základní rentgenologické vyšetření koně v běžné praxi (Sázavka)

8. 10. 11. 2012: 3th NAVRMA Conference (aktivní účast Poster) (Savannah, Georgia, USA)

26. 27. 5. 2012: Kulhání způsobené postižením distální části končetiny (Dr. Sue Dyson) (Kongresové centrum Poděbrady)

26. 27. 1. 2012: FEI Event Veterinarian Course (Zürich, Switzerland)

6. 8. 10. 2011: 13. Pracovní dny v transfúzním lékařství (aktivní účast Poster) (Praha)

22. 26. 6. 2011: Olomoucké hematologické dny (Poster: Posouzení koncentrace a viability periferních kmenových  buněk před a po separaci systémem AXP (Olomouc)

11. 12. 3. 2011: Teoretické a praktické podkování chromého a citlivého kopyta (Bernard DUVERNAY) vícenásobný mistr světa v podkovářství (SOU Jaroměř)

5. 6. 12. 2009: Výživa koní (Dr. Joe Pagan, Dr. Iveta Bečvářová) (VFU Brno)