O Avecell®

AVECELL® je veterinární projekt Medicínského centra Praha, v němž se tým odborníků v čele s MVDr. Miroslavem Trundou zaměřuje na výzkum a aplikaci nových metod léčby ve veterinární medicíně využívajících aplikaci kmenových buněk.

Medicínské centrum Praha je nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na klinickou a experimentální medicínu. Jeho zakladatel a koordinátor MUDr. Radek Klubal vidí budoucnost medicíny v regeneračním potenciálu kmenových buněk a v dalším rozvoji v oblasti genetiky. Proto pod jeho vedením vzniklo unikátní laboratorní zázemí Medicínského centra. Laboratoře disponují prostory s vyšší třídou čistoty, kde probíhá za přísných aseptických podmínek a s využitím nejmodernějších technologií zpracování a výroba sterilních léčivých přípravků.

Medicínské centrum Praha získalo povolení pro výrobu veterinárního léčivého přípravku (autologní mezenchymální kmenové buňky) od Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v květnu 2015. Společnost v současné době usiluje o podobné povolení v humánní medicíně (ECCELL®).